Follow by Email

piątek, 17 października 2014

ANTYSEMICKA NAGONKA !!! CZY MINISTER NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO CHCE, ABY PROF. HARTMAN PALNĄŁ SOBIE „W ŁEB”?

Obowiązkiem każdej władzy jakiegokolwiek państwa, szanującej jego demokratyczny porządek ustrojowy, jest reagowanie na wszelkie zaprogramowane zjawiska dyskryminacji osób, grup etnicznych oraz obyczajowych. Brak reakcji na nie jest zawsze równoznaczny z przyzwoleniem na programowane praktyki dyskryminacyjne, które mają swój początek w rządach faszystów, komunistów i nazistów we Włoszech Mussoliniego, Związku Radzieckim Stalina i Niemczech Hitlera. Zaprogramowana przez katolickie organizacje akcja poniżania prof. Hartmana, zmierzająca do wyrzucenia go za poglądy z Uniwersytetu Jagiellońskiego, jest przejawem  faszyzacji życia publicznego w naszym kraju. W tej sytuacji, milczenie władz państwowych, partii politycznych oraz instytucji wpływu publicznego – jakimi są kościoły, uniwersytety, stowarzyszenia pozarządowe - manifestuje ich przyzwolenie na faszyzm i antysemityzm. Nagonka na Hartmana przypomina już  hucpę wszczętą przez Gomułkę przeciwko Adamowi Michnikowi. Tamte czasy zrodziły KOR (Komitet Obrony Robotników). Obecne  czasy również stanowią „zawołanie” do organizowania się w grupy oporu przeciwko wznoszącej się brunatnej fali w Polsce. Czas podpowiada, że Polska potrzebuje nowej partii politycznej, której działalność będzie nakierowana na obronę raczkującego  społeczeństwa obywatelskiego w naszym kraju. Jej zaczynem ma być Ruch Racjonalny.

Trwa w najlepsze brutalna nagonka na prof. Hartmana, zorganizowana przez faszystowskie organizacje polityczne działające w naszym kraju pod sztandarami chrześcijaństwa i katolicyzmu. Krucjata Młodych, Instytut ks. Piotra Skargi, stowarzyszenia zasilające szwadrony Ruchu Narodowego, Prawa i Sprawiedliwości oraz Polskiej Ligi Obrony, zorganizowały akcję protestu przeciwko prof. Hartmanowi z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Żądają wyrzucenia krakowskiego filozofa z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Petycję do Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego podpisało ponad 18 tysięcy faszystów. Każdego dnia  liczba   ta wzrasta o tysiąc osób.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego milczy
W większości państw demokratycznych, szaleńcy mogą protestować, słać do władz petycje i czynić interpelacje.  Obowiązkiem władz demokratycznego państwa jest udzielanie odpowiedzi na tego rodzaju praktyki. Ponieważ  brutalna nagonka na prof. Hartmana przekształca się powoli w zmasowany lincz, posiadający antysemicki kontekst, zarówno Rektor UJ jak i Minister Nauki powinni odnieść się do zaistniałej sytuacji. Niestety ze strony władz zarówno uniwersyteckich jak i rządowych „słyszymy wymowną ciszę”.

Dlaczego prof. Lena Kolarska-Bobińska milczy? Czy jej milczenie należy  interpretować jako polityczne przyzwolenie antysemickiej, katolickiej młodzieży na lincz na prof. Hartmanie? W kontekście wyrzucenia Jana Hartmana  z komisji etyki przy ministrze zdrowia Arłukowiczu, można taki wniosek wyprowadzić całkowicie zasadnie. Czy wobec tego nowy rząd „rzucił prof. Hartmana na pożarcie faszystowskiej gawiedzi”?  http://blogi.newsweek.pl/Tekst/polityka-polska/692154,polowanie-na-prof-hartmana-i-prof-fuszare-czy-politycy-po-i-pis-oszaleli.html

Apel profesorów do władz Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie klerykalizacji kraju
Z inicjatywy prof. Woleńskiego, 15 profesorów podpisało  apel do władz państwowych wzywający je do czynów przeciwstawiających się łamaniu demokratycznego porządku ustrojowego przez hierarchów kościelnych w naszym kraju.  W apelu czytamy:
Częste przypadki bezczynności organów RP wobec tego rodzaju zaszłości mają bardzo negatywny skutek dla spójności społecznej i winny być zastąpione działaniami mającymi na celu pełne urzeczywistnienie ustrojowych podstaw państwa polskiego i jego porządku prawnego, tak jak tego wymaga konstytucja i inne ustawy. http://wyborcza.pl/1,75968,16817936,Apel_do_wladz_Rzeczypospolitej_Polskiej_w_sprawie.html#ixzz3GQE2OdIW

Dokument został podpisany przez  sławnych intelektualistów, przedstawicieli polskiej nauki, miedzy innymi, przez prof. Woleńskiego, prof. Walickiego, prof. Brzezińskiego, prof. Nęckę, prof. Wojciszke, prof. Szackiego, prof. Strelaua czy prof. Samsonowicza. Profesor Woleński był już sygnatariuszem podobnego apelu dwa lata temu. Dzisiejsza atmosfera w Polsce stała się już nieznośna. http://blogi.newsweek.pl/Tekst/polityka-polska/633593,list-profesorow.html Rząd Platformy Obywatelskiej milczy. Media milczą. Czy stanowi to oznakę paraliżu środowisk, które dotychczas wspierały działania na rzecz społeczeństwa obywatelskiego?

Czy Platforma Obywatelska stosuje metody byłego ministra Ziobro?
W czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości nie stroniono od stosowania metod zaszczucia adwersarzy politycznych. Ówczesny minister sprawiedliwości, Zbigniew Ziobro był w 2007 roku mistrzem w stosowaniu taktyki zastraszania, szczucia i mrożenia przeciwników politycznych. Czy rząd Ewy Kopacz zamierza zaszczuć w taki sam sposób prof. Hartmana, jak uczynił to rząd PiS z Barbarą Blidą? Czy prof. Kolarska-Bobińska, minister nauki i szkolnictwa wyższego, chce być porównywana ze Zbigniewem Ziobro?

Obowiązkiem każdej władzy jakiegokolwiek państwa, szanującej jego demokratyczny porządek ustrojowy, jest reagowanie na wszelkie zaprogramowane zjawiska dyskryminacji osób, grup etnicznych oraz obyczajowych. Brak reakcji na nie jest zawsze równoznaczny z przyzwoleniem na programowane praktyki dyskryminacyjne, które mają swój początek w rządach faszystów, komunistów i nazistów we Włoszech Mussoliniego, Związku Radzieckim Stalina i Niemczech Hitlera.

Zaprogramowana przez katolickie organizacje akcja poniżania prof. Hartmana, zmierzająca do wyrzucenia go za poglądy z Uniwersytetu Jagiellońskiego, jest przejawem  faszyzacji życia publicznego w naszym kraju. W tej sytuacji, milczenie władz państwowych, partii politycznych oraz instytucji wpływu publicznego – jakimi są kościoły, uniwersytety, stowarzyszenia pozarządowe - manifestuje ich przyzwolenie na faszyzm i antysemityzm.

Polska potrzebuje nowych, obywatelskich liderów
Nieliczni intelektualiści polscy oraz ludzie mediów zaprotestowali przeciwko nagonce na prof. Hartmana, zorganizowanej przez media i polityków. W obronie prof. Hartmana, między innymi,  napisali publicznie: Krysztofiak, Passent, Żakowski, Hołdys, Mikołejko oraz Singer. Wielu jednak milczy i boi się „oskarżeniom o wspieranie masonerii i semityzmu”.

Nagonka na Hartmana przypomina już  hucpę wszczętą przez Gomułkę przeciwko Adamowi Michnikowi. Tamte czasy zrodziły KOR (Komitet Obrony Robotników). Obecne  czasy również stanowią „zawołanie” do organizowania się w grupy oporu przeciwko wznoszącej się brunatnej fali w Polsce. http://blogi.newsweek.pl/Tekst/polityka-polska/686236,przed-wyborami-do-parlamentu-europejskiego-brunatna-fala-wznosi-sie-na-marginesie-wegierskich-wyborow.html

Czas podpowiada, że Polska potrzebuje nowej partii politycznej, której działalność będzie nakierowana na obronę raczkującego  społeczeństwa obywatelskiego w naszym kraju. Jej zaczynem ma być Ruch Racjonalny.    http://blogi.newsweek.pl/Tekst/polityka-polska/691412,powstaje-nowa-partia-poza-lewica-i-prawica-ruch-racjonalny.html http://ruch.racjonalny.org.pl/  

***
Wojciech Krysztofiak (autor prac naukowych w czasopismach Listy Filadelfijskiej: „Synthese”, „Husserl Studies”, „Axiomathes”, „Semiotica”, „Filozofia Nauki”, „History and Philosophy of Logic”, „Foundations  of Science”; uczestnik Seminarium filozoficznego w Paryżu, z okazji wstąpienia Polski do Unii Europejskiej; stypendysta: The Norwegian Research Council for Science and the Humanities, The Soros Foundation-Open Society Institute), od 2014 członek Honorary Associates Rationalist International.
Numer konta dla darczyńców na rzecz finansowania mojej działalności felietonistycznej: Bank PKO BP Numer konta: 50 1020 5558 1111 11476 1020 0043  Za każdą złotówkę będę wdzięczny.