Follow by Email

poniedziałek, 15 grudnia 2014

WOJCIECH KRYSZTOFIAK BĘDZIE KANDYDOWAŁ NA PREZYDENTA RP W 2015 ROKU

Szanowni PaństwoZgłaszam swoją kandydaturę w wyborach prezydenckich w 2015 roku. Polska potrzebuje nowych, racjonalnych i liberalnych twarzy w polityce. Ostatnie wybory samorządowe oraz ich przebieg pokazują, że co najmniej 20%  wyborców - tych którzy oddali nieważny głos w wyborach do sejmików - oczekuje  rewolucyjnych zmian w polskim systemie politycznym. Ludzie mają dosyć awantur pomiędzy partiami rządzącymi a prawicową opozycją skupioną wokół Jarosława Kaczyńskiego. Obywatele naszego państwa pragną żyć w normalnym, racjonalnym i wolnym państwie, które nie marnuje potencjału twórczego najbardziej kreatywnej części społeczeństwa; które zwalcza wykluczenie obywatelskie i wspiera najbardziej potrzebujących.

Zgłaszając swoją kandydaturę, pragnę skierować uwagę wyborców na trzy najbardziej fundamentalne kwestie, jakie musimy rozwiązać w najbliższym czasie:

           (1)   Przed podpisaniem umowy o wolnym handlu pomiędzy Unia Europejską a Stanami Zjednoczonymi, musimy w sposób zasadniczy podnieść wysokość płacy minimalnej do godziwego poziomu. W przeciwnym wypadku staniemy się niewolnikami Europy i Ameryki.

       (2)   Nasz system edukacyjny jest chory. Polskie szkoły wyższe przodują w światowym rankingu generowania pseudo-racjonalności. System edukacji powszechnej nie jest w stanie poradzić sobie z wykluczeniem matematyczno-informatycznym polskiej młodzieży. Jeśli chcemy konkurować jako społeczeństwo z innymi krajami wysoko rozwiniętymi w dziedzinie nowych technologii, musimy jak najszybciej dokonać zmian w systemie edukacyjnym skutkujących poprawą poziomu nauczania.

             (3)   Polska jest krajem leżącym na rubieżach Unii Europejskiej. Z tej racji jesteśmy jako społeczeństwo narażeni na rozmaite niebezpieczeństwa ze strony nieprzewidywalnego sąsiada. Procesy społeczne, jakie dokonują się w Rosji, zmierzają w kierunku uczynienia z tego państwa faszystowskiej dyktatury, dysponującej bronią atomową. W naszym interesie jest wiec poszerzenie Unii Europejskiej tak, aby Polska przestała  funkcjonować jako kraj buforowy. Dlatego też w polityce zagranicznej musimy naciskać społeczność europejską o jak najszybsze zintegrowanie Ukrainy i Turcji  ze Wspólnotą Europejską. Musimy stworzyć pakt energetyczny: Polska – Ukraina – Turcja.

Zgłaszając swoją kandydaturę w wyborach prezydenckich w 2015 roku, zamierzam wystąpić o poparcie pozarządowych  organizacji kultywujących wartości społeczeństwa otwartego, w szczególności do stowarzyszeń racjonalistycznych, humanistycznych; grupujących mniejszości obyczajowe oraz ruchów miejskich. Identyfikuję się z programem politycznym Ruchu Racjonalnego. http://ruch.racjonalny.org.pl/cele-szczeg%C3%B3%C5%82owe-ruchu-racjonalnego

***

Wojciech  Krysztofiak (autor prac naukowych w czasopismach Listy Filadelfijskiej: „Synthese”, „Husserl Studies”, „Axiomathes”, „Semiotica”, „Filozofia Nauki”, „History and Philosophy of Logic”, „Foundations  of Science”; uczestnik Seminarium filozoficznego w Paryżu, z okazji wstąpienia Polski do Unii Europejskiej; stypendysta: The Norwegian Research Council for Science and the Humanities, The Soros Foundation-Open Society Institute), od 2014 członek Honorary Associates Rationalist International.