Follow by Email

poniedziałek, 5 stycznia 2015

KTÓRĄ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ WYBRAĆ W SZCZECINIE DLA PIERWSZAKA? SZCZECIŃSKI RANKING PODSTAWÓWEKOsiem najlepszych szkół podstawowych w Szczecinie to szkoły prywatne, w których nauka jest płatna. W gronie bardzo dobrych szkół znajdują się  dwie szkoły państwowe. Nadto,  wśród tego prestiżowego grona szkół znajdują się dwie szkoły formacyjne, w których promowana jest religia katolicka.  Dane pokazują, że państwowe  szkolnictwo podstawowe nie jest w stanie dorównać szkolnictwu prywatnemu. Warto dodać, że wśród najlepszych  szkół podstawowych Szczecina zachodzą niepokojące procesy obniżania się poziomu nauczania. Od 2012 roku poziom nauczania dynamicznie spada w trzech pierwszych w rankingu szkołach podstawowych. Jedynie niektóre szkoły dobre odnotowały poprawę poziomu nauczania w ostatnim roku. Nauka w bardzo dobrej szkole podstawowej otwiera drzwi do bardzo dobrego gimnazjum, zaś nauka w bardzo dobrym gimnazjum otwiera bramy do prestiżowych szkół licealnych.  W takich szkołach z ich okien widać wielki świat: Wall Street, Dolinę Krzemową czy też kurorty zimowe w szwajcarskich Alpach.

Niechybnie zbliża się czas kampanii szkolnej, w którym rodzice poszukują właściwej szkoły dla swoich sześcioletnich i siedmioletnich pociech. Zadanie nie jest łatwe, gdyż od wielu lat okręgowe komisje egzaminacyjne nie publikują rankingów szkolnych. W Internecie również nie znajdziemy opracowań, które mogłyby rodzicom służyć za przewodnik w ich wyborach. Czas rozpocząć rewolucję edukacyjną w Polsce od fundamentów  !!! Zaczynamy od województwa, w którym poziom nauczania w szkołach podstawowych jest najgorszy w Polsce. http://krysztofiak-wojciech.blogspot.com/2014/12/edukacja-powszechna-preferencje.html


Szczeciński ranking szkół podstawowych: metodologia jego opracowania

Jedna jaskółka wiosny nie czyni. To, że dana szkoła osiągnęła rewelacyjny wynik na sprawdzianie szóstoklasisty w ostatnim roku, nie wymusza tego, że taki sam wynik uzyska w roku następnym. Rankingi szkół podstawowych wyłącznie z ostatniego roku są na ogół złym doradcą przy wyborze szkoły; tym bardziej, że nasze dziecko sprawdzian szóstoklasisty będzie zdawało dopiero za sześć lat. Aby ocenić poziom nauczania szkół podstawowych należy dokonać  fuzji rankingów z wielu lat.

To, że  dana szkoła była świetna sześć lat temu, nie musi oznaczać, że jest nadal świetna. Dlatego też nie powinniśmy się sugerować wynikami szkół  podstawowych na sprawdzianie szóstoklasisty, jakie osiągnęły one wiele lat temu. Dla potrzeb dobrego rankingu wystarczy wybrać okres trzyletni. Dlaczego? Bo okres nauczania wczesnoszkolnego trwa trzy lata i w związku z tym ranking z ostatnich trzech lat będzie obejmował efekty pracy każdego nauczyciela klas początkowych w danej szkole.

Nie można porównywać średnich wyników punktowych, jakie otrzymują szkoły na sprawdzianie szóstoklasisty z dwóch różnych lat, gdyż poziom trudności sprawdzianu jest w każdym roku różny. W jednym roku sprawdzian jest łatwiejszy, a w innym – trudniejszy. Dlatego też dokonując fuzji rankingów z trzech lat, wyniki szkół należy poddać standaryzacji tak, aby współczynnik trudności  sprawdzianu nie wpływał na średni wynik  szkoły w okresie ostatnich trzech lat.

Dla każdego sprawdzianu (w wersji standardowej) można obliczyć średnią ogólnopolską. Taka wartość stanowi punkt odniesienia dla oceny wyników każdej szkoły. Jeżeli wynik szkoły jest gorszy od średniej ogólnopolskiej, to oznacza to, że poziom nauczania w danej szkole jest niższy niż średnia ogólnopolska; jeżeli zaś wynik szkoły jest wyższy od średniej ogólnopolskiej, to oznacza to, że poziom nauczania danej szkoły jest wyższy od średniego poziomu ogólnopolskiego.

Obliczając to, o ile wynik danej szkoły na sprawdzianie szóstoklasisty   jest wyższy lub niższy od średniej ogólnopolskiej dla każdego z ostatnich trzech lat, uzyskujemy trzy wartości, które można następnie uśrednić. Tak uzyskana liczba będzie oznaczała wynik danej szkoły podstawowej w trzyletnim oknie czasowym 2014 – 2012. Wartości dodatnie będą wskazywało to, o ile procent  poziom nauczania w danej szkole jest wyższy od przeciętnego poziomu typowej szkoły w Polsce. Wartości ujemne z kolei będą oznaczały to, o ile procentowo poziom nauczania w danej szkole jest niższy od przeciętnego poziomu typowej szkoły w naszym kraju.

Ranking szkół podstawowych w Szczecinie

Poziom nauczania przeciętnej szkoły w Polsce jest mierzony wartością 0%. Szkoły uzyskujące wyniki powyżej 0% można określić  według odwróconej skali logarytmicznej jako przeciętne (od 0% do 10%), jako dobre (od 10% do 20%),  jako   bardzo dobre   (od 20% do 40%) i jako rewelacyjne od (40% do 80%). Szkoły dobre są 100% razy lepsze od przeciętnych, bardzo dobre 100% razy lepsze od dobrych, zaś rewelacyjne 100%  razy lepsze od bardzo dobrych. W Szczecinie nie funkcjonują rewelacyjne szkoły podstawowe, choć w 2012 roku Katolicka SP im. Świętej Rodziny, SP „TAK” i Prywatna Polsko-Amerykańska SP  uzyskały rewelacyjne wyniki:  +46%, +45%, +42.2%  powyżej średniej ogólnopolskiej. W 2013 roku wyniki rewelacyjne uzyskały: Prywatna Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I Stopnia Leonarda Piwoni (+42.7%), Katolicka SP im. Świętej Rodziny (+41.4%). W 2014 roku żadna ze szkół podstawowych w Szczecinie nie uzyskała rewelacyjnego wyniku na sprawdzianie szóstoklasisty.

Analogicznie, szkoły uzyskujące wynik od 0% do -10% są klasyfikowane jako słabe,  od -10% do -20% jako bardzo słabe, od -20% do - 40% jako szkoły fatalne, zaś od -40% i niżej jako szkoły  z katastrofalnym poziomem nauczania.


Szkoły bardzo dobre

1.      Katolicka SP im. Świętej Rodziny +38.8%; 2. Prywatna Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I Stopnia Leonarda Piwoni  +35.2%; 3. SP „TAK +32.9%; 4. Niepubliczna SP „PRIMUS” +32.8%; 5. Polsko-Amerykańska Prywatna SP +32.6%; 6. Społeczna SP nr 1 im Noblistów Polskich Społecznego Towarzystwa Oświatowego +31.6%; 7. Prywatna SP Leonarda Piwoni +30.4%; 8. SP Towarzystwa Salezjańskiego +25.3%; 9. Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I Stopnia im. Prof. Marka Jasińskiego +23.2%; 10. SP „Słoneczna” +21.6%; 11. SP 10 +20.6%.

Osiem najlepszych szkół podstawowych w Szczecinie to szkoły prywatne, w których nauka jest płatna. W gronie bardzo dobrych szkół znajdują się  dwie szkoły państwowe:  Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I Stopnia im. Prof. Marka Jasińskiego  oraz SP 10. Nadto,  wśród tego prestiżowego grona szkół znajdują się dwie szkoły formacyjne, w których promowana jest religia katolicka.  Dane pokazują, że państwowe  szkolnictwo podstawowe nie jest w stanie dorównać szkolnictwu prywatnemu.

Warto dodać, że wśród najlepszych  szkół podstawowych Szczecina zachodzą niepokojące procesy obniżania się poziomu nauczania. Od 2012 roku poziom nauczania dynamicznie spada w trzech pierwszych w rankingu szkołach podstawowych:

      SP „TAK” 2012 (+45%), 2013 (+36.2%), 2014 (+17.4%) – spadek o 27.6%
Katolicka SP im. Świętej Rodziny 2012 (+46%), 2013 (+41.4%), 2014 (+29%) – spadek o 17%
Prywatna Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I Stopnia Leonarda Piwoni 2012 (+38.5%), 2013 (+42.7%), 2014(+24.4%) – spadek o 14.1%
SP „Słoneczna” 2012 (+26.5%), 2013(+24%), 2014(+14.3%) – spadek o 12.2%
Polsko-Amerykańska Prywatna SP 2012 (+42.2%), 2013 (+24.2%), 2014(+31.4%) – spadek o 10.8%.W wypadku SP „TAK” spadek poziomu nauczania z rewelacyjnego do tylko dobrego (a więc o dwie skale i to w sposób sukcesywny) musi wzbudzać niepokój. To samo dotyczy SP „Słonecznej” – poziom nauczania spada  w sposób sukcesywny, od wartości bardzo dobrych do wartości tylko dobrych. Najbardziej stabilnie - wśród najlepszych szkół podstawowych w Szczecinie - pod względem poziomu nauczania, zachowuje się SP „PRIMUS”: 2012(+36%), 2013(+31.1%), 2014 (+31.4%, uzyskała pierwsze miejsce w rankingu).  Od roku szkolnego 2014/15 realizowany jest w niej program nauczania filozofii i logiki. Szkoła „PRIMUS” posiada ambicję stania się jedną z najlepszych w Polsce.

Szkoły dobre

Szkoły dobre obejmują prawie 29% uczniów ostatnich klas szkół podstawowych Szczecina. Oto ranking:
12. SP „Na Głębokiem” +18.2%; 13. Katolicka SP im. Jana Pawła II +17.7%; 14. SP 35 +17%; 15. SP 56 +15.2%; Polsko-Niemiecka SP +15.2%; 17. Szczecin International School +13.5%; 18. SP 7 +12.8%; 19. SP 53 + 12.5%; 20. SP 59 +12.3%; 21. SP 3 +12%; 22. SP 47 +11.7%; 23.  Sportowa Szkoła Podstawowa +11.1%; 24. SP 74 +10.5%; 25. SP 55 +10.1%

Wśród szkół dobrych (drugiej ligi) znajdują się nie tylko szkoły państwowe, ale także prywatne lub społeczne. Oznacza to, że fałszywa jest teza, iż wysokie wyniki na sprawdzianie szóstoklasisty szkół prywatnych są powodowane tym, iż do szkół uczęszczają dzieci z bogatych domów, co daje im – z racji poziomu spełniania ich potrzeb edukacyjnych przez bogatych rodziców – przewagę konkurencyjną nad dziećmi z rodzin biednych lub niebogatych rodziców. Okazuje się, że płatne, podstawowe szkoły prywatne nie muszą być najlepsze. To, czy są one bardzo dobre, zależy od metod zarządzania nimi i zatrudniania bardzo dobrych nauczycieli (zwykle niżej opłacanych niż nauczyciele w szkołach państwowych).

Wśród szkół dobrych znajduje się taka, która ma szansę stania się szkołą  bardzo dobrą z tej racji, że poziomu nauczania poprawia się w niej z roku na rok. Jest to Polsko-Niemiecka SP: 2012 (+10.5%), 2013 (+13.2%) i 2014(+22%). Wzrost poziomu nauczania jest w tym wypadku sukcesywny.  Innymi szkołami, w których poprawia się dynamicznie  poziom nauczania są:

SP 56 2012(+8.8%), 2013(+20.1%), 2014(+16.8%) – wzrost o 8%
SP 74 2012(+8.2%), 2013(+9.4%), 2014(+13.8%) – wzrost o 5.6%
SP 53 2012(+9%), 2013(+14%), 2014(+14.3%) – wzrost o 5.3%

Wśród szkół dobrych znajdują się również takie, w których poziom nauczania dynamicznie i sukcesywnie spada:

SP 3 2012(+18.3%), 2013(+12.7%), 2014(4.9%) – spadek o 13.4%
SP 7 2012(+19.6%), 2013(11.7%), 2014(+7%) – spadek o 12.6%

W ciągu trzech lat w obu wymienionych szkołach poziom nauczania obniżył się o ponad 10%. Proces ten wskazuje, iż szkoły te przechodzą  poważny kryzys zarządzania. Z poziomu szkół dobrych spadły do poziomu szkół tylko przeciętnych. W 2012 roku w SP 3,  jeden z jej uczniów uzyskał wynik 100% na sprawdzianie szóstoklasisty. 

Szkoły przeciętne

Szkoły przeciętne obejmują około 32% szóstoklasistów. Wśród nich znajdują się wyłącznie szkoły państwowe. Oto ranking:

26. SP 37 +9.4%; 27. SP 48 +9%; 28. SP16 +7.7%: 29. SP 17 +7.2%; 30. SP 45 +4.7%; 31. SP 42 +4.6%; 32.  SP 71 + 2.5%; 33. SP 68 +2.4%; 34.  SP 28 +1.6%; 35. SP 23 +1.1%; SP 36.  SP 13 +0.4%; 37 SP 51 0%

Niektóre ze szkół przeciętnych poprawiły swój poziom nauczania w ciągu ostatnich trzech lat.

SP 23 2012 (-5.6%), 2013 (+0.3%), 2014(+8.7) – wzrost o 14.3%
SP 37 (+6.9%), 2013(+3.7%), 2014(+17.7%) – wzrost o 10.8%
SP 13 2012(-2.5%), 2013(-2.9%), 2014(+6.6%) – wzrost o 9.1%
   
Szkoły: SP 23 oraz SP 13, z poziomu słabej szkoły w 2012 roku poprawiły swoją pozycję do poziomu szkoły przeciętnej. Poziom w SP 37  z przeciętnego wzrósł do dobrego.Dramatyczny spadek poziomu nauczania dotknął szkołę SP  28: 2012(+15.7%), 2013(-4.3%), 2014(-6.7%). Spadek poziomu  o -24.4% ma charakter sukcesywny: z roku na rok jest coraz gorzej.

Szkoły słabe

Do grupy szkół słabych przynależą te, które uzyskały wynik ujemny pomiędzy 0% a -10%. Oto ranking:38. SP 39 -0.6%; 39. SP 46 -1.3%; SP 20 -1.3%, SP 14 -1.3%; 42. SP 63 -2.3%; 43. SP 18 -2.4%; 44.  SP 61 -4.3%; 45. SP 33 -4.5%; 46. SP 12 -6.4%; 47. SP 65 -6.9%

Wśród słabych szkół jedynie w  szkole SP 61 poprawia się sukcesywnie poziom nauczania: 2012(-12.6%), 2013(-4%), 2014(+3.6%). W okresie trzech lat szkoła poprawiła swój status ze szkoły bardzo słabej do poziomu szkoły przeciętnej (wzrost o +16.2%). Wyniki na sprawdzianie szóstoklasisty, w ostatnich trzech latach, szkoły SP 14 są niestabilne: 2012 (-3.1%), 2013(+12%), 2014 (-12.7%). W szkole tej w ciągu jednego roku poziom nauczania spadł w sposób katastrofalny o 24.7%,  z dobrego do bardzo słabego (o dwie skale).

Szkoły bardzo słabe
  
Ranking szkół bardzo słabych prezentuje się następująco:

48. SP 1 -10.7%; 49. SP 11 -11.7%; 50. SP 41 -11.8%; 51. SP 5 -12.8%; 52. SP 44 -15.1%; 53.  SP 2 -17.5%

Wśród szkół bardzo słabych, w trzech z nich następuje  poprawa poziomu   nauczania.

SP 61 2012(-12.6%), 2013 (-27.5%), 2014(-0.7%) – wzrost o +16.3%
SP 41 2012(-15.5%), 2013(-15.9%), 2014 (-3.9%) – wzrost o +11.6%
SP 5 2012(-22.2%), 2013 (-5%), 2014(-11.3%) – wzrost o + 10.9%W szkołach SP 1 oraz SP 2 bardzo słaby poziom jest stabilny. Natomiast w szkole SP 11 nastąpił sukcesywny spadek poziomu nauczania z poziomu słabego na bardzo słaby: 2012(-6.7%), 2012(-13.1%), 2014(-15.3%). Wyniki szkół: SP 61, SP 41, SP 5, pokazują, że można uzyskać znaczącą  poprawę poziomu nauczania w szkołach bardzo słabych. W szkołach: SP 11, SP 1 oraz SP 2, nauczyciele nie wkładają należytego wysiłku w poprawę poziomu nauczania.

Szkoły fatalne i z katastrofalnym poziomem nauczania

54. SP 24 -23.3%; 55. SP 4 -32%; 56. SP 9 -34.7%; 57. SP 75 -50.6%; 58. SP 29 -52.2%

Każdego roku w szkołach tych do sprawdzianu szóstoklasisty podchodzi łącznie około 70 uczniów. Wyniki pokazują, że nie prowadzi się w nich skutecznej pracy edukacyjnej. Ich istnienie jest skandalem. Nie jest bowiem prawdą, że nie da się osiągnąć sukcesów edukacyjnych, pracując w trudnych środowiskach społecznych, z poziomem wykluczenia obywatelskiego bliskim maksimum. Władze oświatowe powinny wymienione szkoły zrekonstruować poprzez całkowitą wymianę nauczycieli w nich pracujących. W szkołach: SP 4 oraz SP 29 nastąpił dramatyczny spadek poziomu nauczania z fatalnego na katastrofalny: SP 4 2012 (-21.5%), 2013(-34.5%), 2014 (-40.1%) – spadek o 18.6%; SP 9 2012(-25.3%), 2013(-36.7%), 2014(-42.1%) – spadek o 16.8%. Dlaczego tego typu sytuacje są tolerowane przez władze polityczne?

Jak wybrać szkołę?

Sposób wyboru szkoły podstawowej dla dziecka zależy od naszych zasobów finansowych. Jeśli jesteśmy bogaci i zależy nam na tym, aby nasze dzieci były dobrze wykształcone, to zgodnie z zaprezentowanym rankingiem powinniśmy wybrać którąś ze szkół prywatnych. Jeśli zaś nie mamy zasobów finansowych, to powinniśmy wybrać najlepszą szkołę państwową.

Sama pozycja szkoły w rankingu nie stanowi wystarczającego kryterium wyboru najlepszej szkoły, gdyż jak dane pokazują, poziom nauczania w szkołach jest zmienny. Szkoły bardzo dobre mogą zepsuć się, zaś szkoły dobre mogą stać się bardzo dobrymi, a nawet rewelacyjnymi. Rodzice powinni, przy wyborze szkoły, kierować się dodatkowo wskaźnikiem spadku lub wzrostu poziomu nauczania.

Parametr wzrostu lub spadku (chwiejności) poziomu nauczania można skonstruować jako procentowy iloraz ostatniego wyniku szkoły (w wersji standaryzowanej) ze średnim wynikiem z dwóch poprzedzających lat (w wersji standardowej). Wartości znacząco powyżej 100% wskazują, że szkoła poprawia swój poziom nauczania, zaś wartości znacząco poniżej 100%  pokazują to, że  szkoła obniża poziom nauczania. Parametr ten pokazuje to, ile procent średniego, ponadprzeciętnego wyniku  z dwóch lat poprzedzających szkoła osiągnęła w ostatnim roku. Zbyt wysokie wartości parametru wskazują na jakieś nadzwyczajne czynniki wzrostu (np. nieuczciwe przeprowadzenie sprawdzianu, specyficzny dobór klas szkolnych).

Ranking szkół podstawowych pod względem chwiejności poziomu nauczania  

Indeks BD wskazuje na bardzo dobry poziom nauczania, zaś indeks D wskazuje na dobry poziom nauczania w danej szkole1.   Sportowa Szkoła Podstawowa (D) 276%; 2. SP 47 (D) 196%; 3.  Polsko-Niemiecka SP (D) 186%; 4. SP 74 (D) 157%; 5. SP 53 (D) 127%; 6. SP 56 (D) 116%; 7. SP 35 (D) 102%; 8.  Katolicka SP im. Jana Pawła II (D) 96%; 9. Polsko-Amerykańska Prywatna SP (BD) 95%, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I Stopnia im. Prof. Marka Jasińskiego (BD) 95%, SP „Na Głębokiem” (D) 95%; 12. SP „PRIMUS” (BD) 94%; 13. SP Towarzystwa Salezjańskiego (BD) 90%; 14. Prywatna SP Leonarda Piwoni (BD) 85%; 15. Społeczna SP nr 1 im Noblistów Polskich Społecznego Towarzystwa Oświatowego (BD) 84%; 16. SP 10 (BD) 78%; 17.  SP 55 (D) 74%; 18. Katolicka SP im. Świętej Rodziny (BD) 66%; 19. Prywatna Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I Stopnia Leonarda Piwoni (BD) 60%; 20. SP „Słoneczna” (BD) 57%; 21. Szczecin International School (D) 46%; 22. SP 7 (D) 45%; 23. SP 59 (D) 44%; 24. SP “TAK” (BD) 43%; 25. SP 3 (D) 32%.

Jedynie niektóre szkoły dobre odnotowały poprawę poziomu nauczania w ostatnim roku. We wszystkich szkołach bardzo dobrych poziom nauczania spadł. Spadek do wartości 80% może być powodowany przez czynniki losowe. Natomiast spadki do wartości niższych niż 80% wskazują na czynniki wewnątrzszkolne wywołujące obniżanie się poziomu nauczania. Z tego punktu widzenia, wśród bardzo dobrych, płatnych szkól jedynie:    SP „PRIMUS” (BD), Polsko-Amerykańska Prywatna SP (BD), SP Towarzystwa Salezjańskiego (BD), Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I Stopnia im. Prof. Marka Jasińskiego, Prywatna SP Leonarda Piwoni, Społeczna SP nr 1 im Noblistów Polskich Społecznego Towarzystwa Oświatowego, gwarantują względnie wysokie prawdopodobieństwo utrzymania w kolejnych latach wysokiego poziomu.

W wypadku szkół państwowych,  spadek poziomu w SP 10 do wartości 78% wskazuje na jakąś początkową fazę obniżania się  jej poziomu nauczania. Choć w szkołach: SP 47, Polsko-Niemiecka SP, SP 74 SP 53 oraz SP 56, ich poziom nauczania wzrasta, to jednak wyniki, jakie wymienione szkoły otrzymywały ze sprawdzianu szóstoklasisty w ostatnich trzech latach są znacząco niższe w porównaniu z wynikami SP 10.

W wypadku szkół, w których poziom nauczania spadł do wartości od 30% do 70%  średniego poziomu za lata 2012-2013, należy wnioskować, że ma w nich miejsce kryzysowa sytuacja. W SP „Słoneczna”, Szczecin International School, SP 7, SP 59, SP „TAK” oraz SP 3 kryzys jest nadzwyczaj poważny. Odpowiednie służby samorządowe, które monitorują pracę szkół w Szczecinie, powinny opracować strategie sanacyjne dla nich.

Puenta

Wybór szkoły podstawowej dla dziecka jest kluczowy dla jego przyszłego rozwoju intelektualnego i w następstwie decyduje o jakości jego życia w dorosłości. Najstarsza moja córka uczęszczała  20 lat temu do Społecznej SP nr 1 im Noblistów Polskich Społecznego Towarzystwa Oświatowego (tam uczyła się w trzeciej i czwartej klasie logiki formalnej). Jeszcze przed trzydziestką pracowała dla  firm notowanych na GPW jako menedżer odpowiedzialny za rozwój produktów i relacji inwestorskich, potem przez kilka lat w Dolinie Krzemowej, obecnie w Zurychu w Szwajcarii (mąż jest pracownikiem w Google – oboje są filozofami i logikami formalnymi) https://ch.linkedin.com/in/juliaszopa.  Druga z córek również uczęszczała do prywatnych szkół podstawowych: Katolickiej SP im. Świętej Rodziny, SP “TAK”. Obecnie obie rozwijają z sukcesem firmę internetową promującą na rynkach zachodnich polski styl  bielizny damskiej Wellfitting http://wellfitting.com/blogs/live-a-wellfitting-life,  https://www.facebook.com/wellfitting  http://balkonetka.pl/blog Najmłodsza uczęszcza do drugiej klasy w SP 10. Jak widać, szkoły, do których uczęszczały i uczęszczają moje córki, nadal przynależą do grona najlepszych w Szczecinie. Najmłodsza planuje karierę polityczną J (brała udział w kampanii do Europarlamentu https://www.facebook.com/pages/Fan-Klub-Krysztofiaka/397324376997122, „siedząc na plecach tatusia”).

Nauka w bardzo dobrej szkole podstawowej otwiera drzwi do bardzo dobrego gimnazjum, zaś nauka w bardzo dobrym gimnazjum otwiera bramy do prestiżowych szkół licealnych.  W takich szkołach z ich okien widać wielki świat: Wall Street, Dolinę Krzemową czy też kurorty zimowe w szwajcarskich Alpach.

***
Copyright by Wojciech Krysztofiak. Kopiowanie tekstu na stronach internetowych i w mediach „papierowych” bez zgody wydawcy zabronione. Kopiowanie linku do tekstu bez zgody wydawcy dozwolone
Wojciech Krysztofiak (autor prac naukowych w czasopismach Listy Filadelfijskiej: „Synthese”, „Husserl Studies”, „Axiomathes”, „Semiotica”, „Filozofia Nauki”, „History and Philosophy of Logic”, „Foundations  of Science”; uczestnik Seminarium filozoficznego w Paryżu, z okazji wstąpienia POLSKIhttp://cdncache-a.akamaihd.net/items/it/img/arrow-10x10.png do Unii Europejskiej; stypendysta: The Norwegian Research Council for Science and the Humanities, The Soros Foundation-Open Society Institute, od 2014 członek Honorary Associates Rationalist International).