Follow by Email

CYTOWANIA PRAC WOJCIECHA KRYSZTOFIAKA


ODNIESIENIA  DO  PRAC W. KRYSZTOFIAKA

(Lista obejmuje zarówno odniesienia merytoryczne jak i wyłącznie bibliograficzne)

Autor,  praca cytująca, strony cytowania (author, citing article, pages of citation)

Cytowane prace W. Krysztofiaka


(1)    Gumański, L., „W odpowiedzi recenzentowi”, Ruch Filozoficzny, T. L, Nr 1, 1993, s.101-105.  
(1)    Krysztofiak, W., „L. Gumański: Wprowadzenie w logikę współczesną”, Ruch Filozoficzny, T. L, Nr 1, 1993, s. 98-100.


(2)    Biłat, A., Prawda i stany rzeczy, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowdskiej: Lublin 1995, [s. 6, 66, 116].
(2) Krysztofiak, W., „Negatywne sytuacje w świetle ontologii Romana Ingardena”, [w:] Omyła, M., Szkice z semantyki i ontologii sytuacji, Biblioteka Myśli Semiotycznej: Warszawa 1991.
(3) Krysztofiak, W., Perkowska, H. (red.), Szkice z  fenomenologii i filozofii analitycznej,   Wydawnictwo    Naukowe USz: Szczecin 1993.

(3)    Poczobut, R., „ Horror Contradictionis”, [w:] Poczobut, R., Węsierska, L., Z badań nad sprzecznością, przedmiotami czysto intencjonalnymi oraz Popperowskim trzecim światem, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowdskiej: Lublin 1995, [s.52, 73].

 (4) Krysztofiak, W., „Negatywne sytuacje w świetle ontologii Romana Ingardena”, [w:] (M. Omyła red.), Szkice z semantyki i ontologii sytuacji, Biblioteka Myśli Semiotycznej: Warszawa 1991.


(4)    Woleński, J., W stronę logiki, Aureus: Kraków 1996, [ s. 9].

(5) Krysztofiak, W., Perkowska, H. (red.), Szkice z fenomenologii i filozofii analitycznej, Wydawnictwo Naukowe USz: Szczecin 1993.


(5)    Schmicking D.A., „Intensionale Semantik Und Intentionalanalyse: Die Hintikka-Mohanty-Kontroverse (1975-1993)”, Phanomenologische Forschungen, Vol. 1, No 2 (1996), pp.197-316 [s.314]

(6)    Krysztofiak W., „   Phenomenology, possible worlds and negation”, Husserl Studies , Vol. 8, No. 3, 1991/92, s. 205-220.

(6)    Mohanty J. N., „Possible Worlds” [w:], Embree L., Behnke, E. A., Carr, D. J. Evans C.,  Huertas·Jourda, J., Kockelmans, J.J., McKenna, W. R., Mickunas, A., Mohanty, J. N., Seebohm, T.M.,  Zaner R.M.,  ( eds.)Encyclopedia of Phenomenology, Kluwer Academic Publishers, 1997, s. 555-557,    [s. 557]
(7)    Krysztofiak W., „ Phenomenology, possible worlds and negation”, Husserl Studies , Vol. 8, No. 3, 1991/92, s. 205-220.

(7)    Nowak, L., Byt i myśl. U podstaw negatywistycznej metafizyki unitarnej, Zysk i S-ka Wydawnictwo: Poznań, 1998, [s. 11, 196, 264, 280, 281].

(8) Krysztofiak, W. „Ontologiczny status antywartości na gruncie neotomizmu M.A. Krapca”, w: J. Lipiec (red.), Istnienie i poznanie wartości, Uniwersytet Jagielloński: Kraków 1991, s.228-251.
(9) Krysztofiak, W., „Czy wyrażenie „nicość”  jest sensowne?”, w: D. Karłowicz, J.Lipiec, B. Markiewicz, B. Szymańska (red.), Wartość bycia. Profesorowi Stróżewskiemu w darze, Polskie Towarzystwo Filozoficzne: Kraków-Warszawa 1993, s.335-347.     (8) Biłat, A., „Czy negatywne stany rzeczy istnieją?”, [w:] Kowalski, Z., Krysztofiak, W., Biłat, A., Koncepcje negatywnych stanów rzeczy, (przedmowa: J. Woleński), Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej: Lublin 1998, s.105-128 [s.105, 124, 127 ]
(10) Krysztofiak, W., „Negatywne zdania w sensie logicznym”, w: J. Perzanowski, A. Pietruszczak (red.), Byt, logos, matematyka. Filozofia/logika. Filozofia logiczna 1995, Wyd. UMK: Toruń 1997, s.113-149.
(11)  Krysztofiak, W., Problem opozycji realizmu i idealizmu epistemologicznego, Wydawnictwo UMCS:  Lublin 1999. 


(9) Spileers S., Edmund Husserl Bibliography, Kluwer Academic Publishers: Dordrecht/Boston/London  1999, s.203.
(12)Krysztofiak W., „Noemata and Their Formalization”, Synthese 105 (1995), s.53-86.
(13) Krysztofiak W., „ Phenomenology, possible worlds and negation”, Husserl Studies , Vol. 8, No. 3, 1991/92, s. 205-220.

(10)  Paśniczek, J., „O teorii świadomości”, [w:] (Jedynak, S., Symotiuk, S., Szkołut, T., red.), Anthropos, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej: Lublin 1999, s.121-132, [s. 124].


(14) Krysztofiak, W., Perkowska, H. (red.), Szkice z fenomenologii i filozofii analitycznej, Wydawnictwo Naukowe USz: Szczecin 1993.


(11) Woleński, J., „Realizm, antyrealizm i logika”, Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria, 2000, R. IX, Nr 2(34), s.17-25 [s. 18].

(15) Krysztofiak, W., Problem opozycji realizmu i idealizmu epistemologicznego, Wydawnictwo UMCS:  Lublin 1999. 

(12) Poczobut, R., Spór o zasadę niesprzeczności,Towarzystwo Naukowe KUL: Lublin 2000, [s. 170, 172, 176, 177, 179, 180, 245, 424 ].
(16) Krysztofiak, W.,  „Koncepcje sposobu istnienia negatywnych stanów rzeczy”, w: Z. Kowalski, W. Krysztofiak, A. Biłat: Koncepcje negatywnych stanów rzeczy, Wyd. UMCS: Lublin 1998, s.41-103.
(17) Krysztofiak, W. „Negatywne sytuacje w świetle ontologii Romana Ingardena”, [w:] (M. Omyła red.), Szkice z semantyki i ontologii sytuacji, Biblioteka Myśli Semiotycznej: Warszawa 1991.
(18) Krysztofiak, W. „ Recenzja: J. Paśniczek: Meinongowska wersja logiki klasycznej”, Ruch  Filozoficzny, T. XLIX, Nr 1, 1992,        s. 62-66.
(19) Krysztofiak, W., „Phenomenology, possible worlds and negation”, Husserl Studies, Vol. 8, No. 3, 1991/92, s.205-220.
(13) Żegleń, U., “Recenzja: Seria: Stany rzecz. Sytuacje. Zdarzenia, pod redakcją Andrzeja Biłata, Wydawnictwo UMCS, Lublin, od 1995”,Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria, 2001, R. X, Nr 1(37), s. 294-299 [s. 294-299]   
(20) Krysztofiak, W., Problem opozycji realizmu i idealizmu epistemologicznego, Wydawnictwo UMCS:  Lublin 1999. 
(21) Z. Kowalski, W. Krysztofiak, A. Biłat: Koncepcje negatywnych stanów rzeczy, Wyd. UMCS: Lublin 1998.

(14) Woleński, J., Epistemologia. Tom II. Wiedza i poznanie, Aureus: Kraków 2001. [s. 171]
(22) Krysztofiak, W., Perkowska, H. (red.), Szkice z fenomenologii i filozofii analitycznej, Wydawnictwo Naukowe USz: Szczecin 1993.


(15) Gutowski, P., „Kilka uwag o zagadnieniu  realizmu”, Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria, 2001, R. X, Nr 4(40), s. 35-49 [s. 35]
(23) Krysztofiak, W., Problem opozycji realizmu i idealizmu epistemologicznego, Wydawnictwo UMCS:  Lublin 1999. 


(16) Biłat, A., „Stan rzeczy – negatywny” [w:] (Nowak, A.J., Sosnowski, L., red.), Słownik pojęć filozoficznych Romana Ingardena, TAiWPN Universitas: Kraków 2001, s. 258-259 [ s.259, 343]

(24) Krysztofiak, W., „Negatywne sytuacje w świetle ontologii Romana Ingardena”, [w:] (M. Omyła red.), Szkice z semantyki i ontologii sytuacji, Biblioteka Myśli Semiotycznej: Warszawa 1991.
(25) Krysztofiak, W., Problem opozycji realizmu i idealizmu epistemologicznego, Wydawnictwo UMCS:  Lublin 1999. 
(26) Krysztofiak, W., „Romana Ingardena koncepcja negatywnych stanów rzeczy” Ruch Filozoficzny, T. 47, nr 2(1990), s.144-146.

(17) Koj, L. , „Uwaga, nowa seria”, Filozofia Nauki, Rok IX, 2001, Nr 4(36), s. 123-125.
(27) Z. Kowalski, W. Krysztofiak, A. Biłat: Koncepcje negatywnych stanów rzeczy, Wyd. UMCS: Lublin 1998.
(28) Krysztofiak, W., Problem opozycji realizmu i idealizmu epistemologicznego, Wydawnictwo UMCS:  Lublin 1999. 
(18) Poczobut, R., „O sposobie istnienia negatywów”, Filozofia Nauki, Rok IX, 2001, Nr 4(36), s.127- 134.


(29) Z. Kowalski, W. Krysztofiak, A. Biłat: Koncepcje negatywnych stanów   rzeczy, Wyd. UMCS: Lublin 1998.


(19) Biłat, A., „Odpowiedź recenzentowi”, Filozofia Nauki, Rok IX, 2001, Nr 4(36), s. 95-99.
(30) Krysztofiak, W., "Prawda i stany rzeczy: (rec.: A. Biłat: Prawda i stany rzeczy, Lublin: WydawnictwUMCS 1995)", Filozofia Nauki, Rok VIII, 2000, Nr 1(29).   (20) Biłat, A., „Pięć kwestii z zakresu teorii stanów rzeczy”, Filozofia Nauki, Rok IX, 2001, Nr 4(36), s.113-121.
(31) Krysztofiak, W., Perkowska, H. (red.), Szkice z fenomenologii i filozofii analitycznej, Wydawnictwo Naukowe USz: Szczecin 1993.
(32) Krysztofiak, W., „O stanach rzeczy raz jeszcze", Filozofia Nauki, Rok IX, 2001, Nr 4(36), s.101-112.


(21) Cieśliński, C., „Arytmetyka i intensjonalność”, Filozofia Nauki, Rok IX, 2001, Nr 4(36), s. 73-81.
(33) Krysztofiak, W., „Twierdzenia Gödla, możliwe światy i intensjonalność", w: Filozofia i logika. W stronę Jana Woleńskiego,(red. Jan Hartman), Wydawnictwo Aureus: Kraków 2000, s.63-83.


(22) Wójtowicz, K., „Kilka uwag o twierdzeniu Gödla i intensjonalności”, Filozofia Nauki, Rok IX, 2001, Nr 4(36), s.83-93.
(34) Krysztofiak, W., „Twierdzenia Gödla, możliwe światy i intensjonalność", w: Filozofia i logika. W stronę Jana Woleńskiego,(red. Jan Hartman), Wydawnictwo Aureus: Kraków 2000, s.63-83.


(23) Wieczorek, R., „W stronę filozofii i logiki – w poszukiwaniu dobrze spędzonego czasu”, Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria, 2001, R. X, Nr 1 (37), s. 281-285 [s.281]
(35) Krysztofiak, W., „Twierdzenia Gödla, możliwe światy i intensjonalność", w: Filozofia i logika. W stronę Jana Woleńskiego,(red. Jan Hartman), Wydawnictwo Aureus: Kraków 2000, s.63-83.


(24) Majewska Z., „Roman Ingarden”, [w:] (Mackiewicz W., red.),Polska filozofia powojenna, Tom I, Agencja Wydawnicza Witmark 2001 [s.361]
(36) Krysztofiak, W., Problem opozycji realizmu i idealizmu epistemologicznego, Wydawnictwo UMCS:  Lublin 1999. 


(25) Perkowska, H., Bóg filozofów XX wieku, PWN: Warszawa, Poznań 2001 [s.297]
(37) Krysztofiak, W., „Czy wyrażenie „nicość”  jest sensowne?”, w: D. Karłowicz, J.Lipiec, B. Markiewicz, B. Szymańska (red.), Wartość bycia. Profesorowi Stróżewskiemu w darze, Polskie Towarzystwo Filozoficzne: Kraków-Warszawa 1993, s.335-347.

(26) Poczobut, R., „Negacja a intencjonalność. O sposobie istnienia negatywów”, [w:]  Stępień, A. B., Wojtysiak, J. (red.), Studia metafilozoficzne II. Kategorie filozoficzne. Istnienie i sąd, Lublin: TN KUL, 2002, s.263-294, [s. 265, 268, 274, 275, 282, 287]   
(38) Krysztofiak, W., „Negatywne zdania w sensie logicznym”, [w:] J. Perzanowski, A. Pietruszczak (red.), Byt, logos, matematyka. Filozofia/logika. Filozofia logiczna 1995, Wyd. UMK: Toruń 1997, s.113-149.
(39) Krysztofiak, W.,  „Koncepcje sposobu istnienia negatywnych stanów rzeczy”, w: Z. Kowalski, W. Krysztofiak, A. Biłat: Koncepcje negatywnych stanów rzeczy, Wyd. UMCS: Lublin 1998, s.41-103.
 (40) Krysztofiak, W., Problem opozycji realizmu i idealizmu epistemologicznego, Wydawnictwo UMCS:  Lublin 1999. 


(27) Biłat, A., „O pewnej teorii sądów”, [w:] Stępień, A. B., Wojtysiak, J. (red.), Studia metafilozoficzne II. Kategorie filozoficzne. Istnienie i sąd, Lublin: TN KUL, 2002, s. 353-374, [s.361, 373]
(41) Krysztofiak, W., Perkowska, H. (red.), Szkice z fenomenologii i filozofii analitycznej, Wydawnictwo Naukowe USz: Szczecin 1993.

(28) Coope C. M., „Geach Peter Thomas”, [w:] Powszechna encyklopedia filozofii, Vol. 3, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu: Lublin 2002, s.725-727 [s.727]
(42) „Negacja, podmiot, predykat i teza Geacha”, Filozofia Nr5,Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 1994, s. 23-38.


(29) Łukasiewicz, D., Stany rzeczy i prawda. Szkice filozoficzne, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego: Bydgoszcz 2002 [s. 116, 237]
(43) Krysztofiak, W., Problem opozycji realizmu i idealizmu epistemologicznego, Wydawnictwo UMCS:  Lublin 1999. 
(44) Z. Kowalski, W. Krysztofiak, A. Biłat: Koncepcje negatywnych stanów rzeczy, Wyd. UMCS: Lublin 1998.


(30) Brainard M., Belief and its neutralization: Husserl’s system of phenomenology in Ideas I, State University of New York: New York 2002 [s.320]
(45) Krysztofiak W., „ Phenomenology, possible worlds and negation”, Husserl Studies , Vol. 8, No. 3, 1991/92, s. 205-220.

(31) Woleński, J., Epistemologia. Tom III. Prawda i realizm, Aureus: Kraków 2003 [s.192, 236]
(46) Krysztofiak, W., Problem opozycji realizmu i idealizmu epistemologicznego, Wydawnictwo UMCS:  Lublin 1999. 


(32) Majewska Z., „Ingarden”, [w:] Powszechna encyklopedia filozofii, Vol.4, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu: Lublin 2003, s.833-837 [s.837]
(47) Krysztofiak, W., Problem opozycji realizmu i idealizmu epistemologicznego, Wydawnictwo UMCS:  Lublin 1999. 


(33) Stróżewski W., Ontologia, Wydawnictwo Aureus, Wydawnictwo Znak, Kraków 2003 [s.185, 303]
(48) Krysztofiak, W.,  „Koncepcje sposobu istnienia negatywnych stanów rzeczy”, w: Z. Kowalski, W. Krysztofiak, A. Biłat: Koncepcje negatywnych stanów rzeczy, Wyd. UMCS: Lublin 1998, s.41-103.


(34) Gurczyński J., „Przedmiotów sprzecznych nie ma (a jednak są)”, [w:] Intencjonalność jako kategoria filozofii umysłu i filozofii języka, (red. Z. Muszyński, J. Paśniczek), Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2004, s. 85-111 [s.104, 110]
(49) Krysztofiak, W., „Fenomenologia, możliwe światy, negacja”, Ruch Filozoficzny, T.XLVIII, Nr 2, 1991, s.139-147.

(35) Biłat A., „Nietypikalna logika własności a przedmioty intencjonalne”, [w:] Intencjonalność jako kategoria filozofii umysłu i filozofii języka, (red. Z. Muszyński, J. Paśniczek), Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2004, s.237-260 [s.252, 260]
(50)Krysztofiak W., Pietruszczak A., „Próba formalizacji pojęcia noematu”, . Perzanowski, A. Pietruszczak (red.), Byt, logos, matematyka. Filozofia/logika. Filozofia logiczna 1995, Wyd. UMK: Toruń 1997, s.161-198.

(36) Biłat A., Ontologiczna interpretacja logiki. U podstaw ontologii logicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2004, [s.188, 205, 206, 226-227]
(51) Krysztofiak, W., "Prawda i stany rzeczy: (rec.: A. Biłat: Prawda i stany rzeczy, Lublin: WydawnictwUMCS 1995)", Filozofia Nauki, Rok VIII, 2000, Nr 1(29).   
(52) Krysztofiak W., Pietruszczak A., „Próba formalizacji pojęcia noematu”, . Perzanowski, A. Pietruszczak (red.), Byt, logos, matematyka. Filozofia/logika. Filozofia logiczna 1995, Wyd. UMK: Toruń 1997, s.161-198.
(53) Krysztofiak, W., Perkowska, H. (red.), Szkice z fenomenologii i filozofii analitycznej, Wydawnictwo Naukowe USz: Szczecin 1993.

(37) Nowak L., Byt i myśl. U podstaw negatywistycznej metafizyki unitarnej, Tom II, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznanń 2004 [s.51, 512]
(54) Kowalski Z.,  Krysztofiak W.,  Biłat A., Koncepcje negatywnych stanów rzeczy, Wyd. UMCS: Lublin 1998.

(38) Mrówka K., Androgyn, Polgres Multimedia: Szczecin 2005, [s.179]
(55) Krysztofiak W., „Semantyka tekstu androgynicznego”, [w:] Cieślak R., Tierling E., Urbański P., (red.), Z warsztatu badawczego humanistyki, Wydawnictwo Naukowe US: Szczecin 1993, s. 9-18.

(39) Dutilh Novaes C., Doctoral Thesis. Formalizations apres la lettre-studies in medieval logic and semantics, University of Leiden: 2006 [s.234]
(56) Krysztofiak W., „Noemata and Their Formalization”, Synthese 105 (1995), s.53-86.

(40) Pawliszcze J., „Wojciecha Krysztofiaka Gramatyka dyskursu filozoficznego”, Filozofia Nauki, Rok XIV, 2006, Nr 3(55), 143-150.
(57) Krysztofiak W., Gramatyka dyskursu filozoficznego. Kognitywistyczne studium historii filozofii, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2006.

(41) Jadacki J. J., „The Lvov-Warsaw School and Its Influence on Polish Philosophy of the Second half of the 20th Century”, [w:] Jadacki J. J., Paśniczek J., (eds.), The Lvov-Warsaw School. The New Generation,  (Poznań Studies in the Philosophy of Sciences and the Humanities, Vol. 89), Amsterdam/New York: Rodopoi, 2006, s.41-86 [s. 73].
(58) Kowalski Z.,  Krysztofiak W.,  Biłat A., Koncepcje negatywnych stanów rzeczy, Wyd. UMCS: Lublin 1998.
(59) Krysztofiak, W., Problem opozycji realizmu i idealizmu epistemologicznego, Wydawnictwo UMCS:  Lublin 1999. 


(42) Garbacz P., Logika i artefakty, Wydawnictwo KUL: Lublin 2006 [s.174-180]
(60) Krysztofiak, W., Problem opozycji realizmu i idealizmu epistemologicznego, Wydawnictwo UMCS:  Lublin 1999. 


(43) Yao Zhihua, „Dharmakirti and Husserl on Negative Judgments”, [w:] (eds. Cheung Chan-Fai, Yu Chung-chi), Phenomenology 2005. Selected Essays from Asia. Part 2Bucharest: Zeta Books 2007, s. 741-756.
(61) Krysztofiak W., „ Phenomenology, possible worlds and negation”, Husserl Studies , Vol. 8, No. 3, 1991/92, s. 205-220.

(44) Yoshimi J., „Mathematizing phenomenology”, Phenomenology and the Cognitive Science, Vol. 6, No.3, 2007,  pp. 271-291 [s.273]
(62) Krysztofiak W., „Noemata and Their Formalization”, Synthese 105 (1995), s.53-86.

(45) Woleński J., Epistemologia. Poznanie, prawda, wiedza, realizm, Wydawnictwo Naukowe PWN: Warszawa 2007, [s.464, 515]
(63) Krysztofiak, W., Problem opozycji realizmu i idealizmu epistemologicznego, Wydawnictwo UMCS:  Lublin 1999. 
(64) Krysztofiak, W., Perkowska, H. (red.), Szkice z fenomenologii i filozofii analitycznej, Wydawnictwo Naukowe USz: Szczecin 1993.

(46) Błaszczyk P., Analiza filozoficzna rozprawy Richarda Dedekinda <<Stetigkeit und irrationale Zahlen, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej: Kraków 2007 [s.350, 384]
(65) Krysztofiak, W., Problem opozycji realizmu i idealizmu epistemologicznego, Wydawnictwo UMCS:  Lublin 1999. 
(66) Krysztofiak W., „Matematyka  i intensjonalność”, Filozofia Nauki, 2002, Nr 3-4, s.123-148.

(47) Pawliszcze J., „Parmenides contraWittgenstein. Dwa spojrzenia na mistykę niebytu”, Ruch Filozoficzny, 2008, T. LXV, Nr 3. 439-448 [s. 447]
(67) Krysztofiak W., Gramatyka dyskursu filozoficznego. Kognitywistyczne studium historii filozofii, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2006.

(48) Nowak M., “The Logics   of Analytic Equivalence”, Bulletin of the Section of Logic, Vol 37: ¾, 2008, s.265-272 [s. 271]
(68) Krysztofiak, W., Perkowska, H. (red.), Szkice z fenomenologii i filozofii analitycznej, Wydawnictwo Naukowe USz: Szczecin 1993.


(49) Garbacz P., „O warunkach formalizacji ontologii stanów rzeczy”, Roczniki Filozoficzne, Tom LVI, Nr 1, 2008, s.61-83 [s.61, 62, 72, 82]

(69) Krysztofiak, W., Problem opozycji realizmu i idealizmu epistemologicznego, Wydawnictwo UMCS:  Lublin 1999. 


(50) Balza, S.Q., “Posibilidades logicas vs. posibilidades motivacionales: Un aporte husserliano a la teoria de la accion”, Acta fenomenologica latinoamericana, Volumen III, Lima, Pontificia Universidad Catolica del Peru; Morelia (Mexico), Universidad  Michoacana de san Nicolas de Hidalgo, 2009, pp. 771- 786 [777, 778]
(70) Krysztofiak W., „Noemata and Their Formalization”, Synthese 105 (1995), s.53-86.
(71)  Krysztofiak W., „Phenomenology, possible worlds and negation”, Husserl Studies , Vol. 8, No. 3, 1991/92, s. 205-220.

(51) Garbacz  P., “O pocieszeniu, jakie dają stany rzeczy” [w:] (Biłat A., red.), Aporie ontologii sytuacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej: Lublin 2009, s.157-175 [164] 
(72) Krysztofiak, W., Problem opozycji realizmu i idealizmu epistemologicznego, Wydawnictwo UMCS:  Lublin 1999. 


(52) Bueno-Soler J., „Multimodalidades anodicas e catodicas: a negacao controlada Em logicas multimodais e seu poder expressivo”, Instituto de Filosofia e Ciencias Humanas da Universidad de Estadual de Campinas, 2009 [s. 225, s.267]
(73) Krysztofiak W., „ Phenomenology, possible worlds and negation”, Husserl Studies , Vol. 8, No. 3, 1991/92, s. 205-220.

(53)  Gad A., „Autyzm, intencjonalność, możliwe światy”, Ruch Filozoficzny, T.LXVI, Nr 3, 2009, s.485-494 [485, 490]
(74) Krysztofiak W., Gramatyka dyskursu filozoficznego. Kognitywistyczne studium historii filozofii, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2006.
(75) Krysztofiak W., „Baza empiryczna teorii referencji” [w:] Oblicza kultury. Człowiek- poznanie-twórczość. Profesor Halinie Perkowskiej w darze, (red.) E. Kochan, P. Ziemski, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, s.255-274.

(54)Biłat A., „Filozoficzne podstawy logiki sytuacji” [w:]  (Biłat A., red.), Aporie ontologii sytuacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej: Lublin 2009, s.95-153 [s. 121, s. 145, s. 152]
(76) Krysztofiak W., „Co wyraża argument Slingshot?”, [w:] (Biłat A., red.), Aporie ontologii sytuacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej: Lublin 2009, s. 37-73.

(55) Błaszczyk P., „Fragmenty ontologii Ingardena. O miejscach niedookreślenia przedmiotu czysto intencjonalnego”, Filozofia Nauki, Rok XVII, 2009, Nr 4(68), s. 71-93 [s. 87, 92]

(77) Krysztofiak W., Problem opozycji realizmu i idealizmu epistemologicznego, Wydawnictwo UMCS:  Lublin 1999. 
(78) Krysztofiak W., „Matematyka i intensjonalność”, Filozofia Nauki, 2002, nr 3-4, s. 123-148.

(56) Jurek A., „Koncepcje negatywnych stanów rzeczy”, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Philosophica, Vol. 22, (2009), s.135-148,
       [135, 144, 145]
 (79) „Negacja w mowie potocznej”,  Nowa Krytyka  16(2004), s.245-281.
(80) Kowalski Z.,  Krysztofiak W.,  Biłat A., Koncepcje negatywnych stanów rzeczy, Wyd. UMCS: Lublin 1998.
(81) Krysztofiak, W., Problem opozycji realizmu i idealizmu epistemologicznego, Wydawnictwo UMCS:  Lublin 1999. (57) Kąkol T., „Przeciw substancjalizmowi”, Filozofia Nauki, Rok XVIII, 2010, Nr 4, s.121-134 [s.133, s.126]
(82) Krysztofiak, W., „Negatywne zdania w sensie logicznym”, w: J. Perzanowski, A. Pietruszczak (red.), Byt, logos, matematyka. Filozofia/logika. Filozofia logiczna 1995, Wyd. UMK: Toruń 1997, s.113-149.


(58) Chrudzimski A., „Composed Objects, Internal Relations, and Purely Intentional Negativity. Ingarden’s Theory of States of Affairs”, Polish Journal of Philosophy, Vol. IV, No 2, 2010, s. 63 -80 [s.74, s.80]
(83)Krysztofiak,W., „The phenomenological idealism controversy in light of possible worlds   semantics”, Axiomathes, Vol. 17, No. 1, 2007, s.75-97.
(59) Sarbiewska J., „Obraz szukający prawdy  - „realizm metafizyczny” jako realizacja filmowej ontologii fenomenologicznej”, Kwartalnik Filmowy, No 75-76, 2011, s.68-85 [s.81, s.85]
(84) Krysztofiak W., Problem opozycji realizmu i idealizmu epistemologicznego, Wydawnictwo UMCS:  Lublin 1999. (60) Serafin K., “Antropologiczny aspekt kontrowersji wokół idealizmu transcendentalnego Edmunda Husserla: Roman Ingarden, Józef Tischner”, Perspectiva. Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne, Rok X, 2011, Nr 1 (18), [s.181]
(85) Krysztofiak W., Problem opozycji realizmu i idealizmu epistemologicznego, Wydawnictwo UMCS:  Lublin 1999. 
(61)Tałasiewicz M., „Podmiot i predykat: krytyka koncepcji Petera F. Strawsona”, Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria, Vol. 20 (2011), Nr 3(79), s.209-226. [225]
(86) „Negacja, podmiot, predykat i teza Geacha”, Filozofia Nr5,Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 1994, s. 23-38.


(62) Mrówka K., Parmenides. Ścieżka prawdy, Wydawnictwo Naukowe PWN: Warszawa 2012 [s.114, 121, 124-125, 217, 225, 339]

(87) Krysztofiak W., Gramatyka dyskursu  filozoficznego. Kognitywistyczne studium historii filozofii, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2006.

(63) Ciesielski M., Zagadnienie ograniczeń racjonalnego modelu działań ludzkich, Wydawnictwo Poznańskie: Poznań  2012 [s.129, 131, 134-137]
(88) Krysztofiak W.,  „Frege, Husserl, Leśniewski i Heidegger. Bycie w perspektywie analitycznej”, Filozofia Nauki, 2007, 3(59).

(64) Gurczyński J., „Przedmiotowe logiki fikcji. Część IV: Logiki fikcji J. Paśniczka”, Diametros 36(2013), s.81-97 [s.87-88, 90-91, 96]
(89) Krysztofiak W., „Recenzja: J. Pasniczek, <<Meinongowska wersja logiki klasycznej. Jej związki z filozofią języka, bytu i fikcji>>”, Ruch Filozoficzny, 49(1992), s.63-66.

(65) Garlej B., „Ingardenowskie rozumienie pojęć treść iforma dzieła sztuki”, Annales Universitatis Paedagogicae Cracovienis. Studia Poetica 2013, 1(2013), s.31-47.
(90) Krysztofiak W., Problem opozycji realizmu i idealizmu epistemologicznego, Wydawnictwo UMCS:  Lublin 1999. 

(66) Alves P. „Husserl’s Project for a Material Science of the Life-World”, New Yearbook for   Phenomenology and Phenomenological Philosophy, Vol. 13, 2013, s. 118 -152 [135-137]
(91) Krysztofiak W., „ Phenomenology, possible worlds and negation”, Husserl Studies , Vol. 8, No. 3, 1991/92, s. 205-220.

          (67) Garlej B., “Koncepcja warstwowości dzieła literackiego Romana Ingardena ujęta w perspektywie ontologii egzystencjalnej i jej konsekwencja”,  Estetyka i Krytyka Vol. 33 (2/2014), ss.111-128 [s.114, 127]
(92) Krysztofiak W., Problem opozycji realizmu i idealizmu   epistemologicznego, Wydawnictwo UMCS:  Lublin 1999. 

(68) Gad A., „Genre mowy prośby o udzielenie rady” [w:] B. Afeltowicz, J. Ignatowicz-Skowrońska (red.), Kulturowe konteksty języka, s. 79-92, Szczecin: volumina.pl Daniel Krzanowski, 2014  [s. 91]
(93) Grzeszczuk J., Krysztofiak W., „Makroillokucja”, Ruch Filozoficzny, 2010, Tom LXVII, nr 3, 467-499.

(69) Biłat A., „W stronę ekstensjonalnej teorii przekonań”, Studia z Kognitywistyki i Filozofii Umysłu, Vol. 8(1), 2014, s.23-33 [32]
(94) Krysztofiak, W., Perkowska, H. (red.), Szkice z fenomenologii i filozofii analitycznej, Wydawnictwo Naukowe USz: Szczecin 1993.


(70) Zalewski A., „Inspiracje fenomenologiczne w myśli filmowej (2)”, Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Filozofia, z. XI, 2014, s.41-59 [57]
(95) Krysztofiak, W., Perkowska, H. (red.), Szkice z fenomenologii i filozofii analitycznej, Wydawnictwo Naukowe USz: Szczecin 1993.


(71) Barska K., „Analiza negatywnych stanów rzeczy w ontologii Romana Ingardena”, Filozofia Nauki, 2014, Vol. 22(4), s.131-148
(96) Krysztofiak W., Problem opozycji realizmu i idealizmu epistemologicznego, Wydawnictwo UMCS:  Lublin 1999. 

(72) Such J., „Czy można świat wyjaśnić samym światem?”, Poznańskie Studia z Filozofii Nauki,Tom 23, Nr 1, 2014, s. 13-30. [s. 29]
(97) Krysztofiak, W., „Czy wyrażenie „nicość”  jest sensowne?”, w: D. Karłowicz, J.Lipiec, B. Markiewicz, B. Szymańska (red.), Wartość bycia. Profesorowi Stróżewskiemu w darze, Polskie Towarzystwo Filozoficzne: Kraków-Warszawa 1993, s.335-347.


(73) Krupa B., „Słowa naprzeciw nicości. O Kamieniu granicznym”, [w:] Jarzyna A., Roszak J.  (red.), Scalane okładki. Szkice o twórczości Piotra Matywieckiego, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN.PL”, Lublin: 2014, s. 9-32 [s.15]
(98) Krysztofiak W., „Egzystencjalizm z punktu widzenia koncepcji aktów mowy”, Filozofia Nauki, Vol. 13, Nr 1(49), 2005, s.59-89.

(74) Bastek A., „Richard Gale i problem negacji”, Analiza i Egzystencja, 29(2015), s.61-85 [62,84]
(99) Kowalski Z.,  Krysztofiak W.,  Biłat A., Koncepcje negatywnych stanów rzeczy, Wyd. UMCS: Lublin 1998.


          (75) Rożko, K., „Dwa modele reprezentacji liczb. Umysłowa oś liczbowa oraz umysłowa wiązka osi liczbowych”, Filozofia Nauki, Rok XXIII, 2015, Nr 2(90),s. 107-122 [s.107-122]
(100) Krysztofiak W., „Modalna arytmetyka  indeksowanych liczb naturalnych: możliwe światy liczb”, Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria, 2008, R. 17, Nr 2(66), s.79-107.
(101) Krysztofiak W., „Multi-temporalne struktury obliczeniowe. Indeksowane liczby naturalne w świetle arytmetyki kognitywnej”, Filozofia Nauki, Rok XVIII, 2010, Nr 4(72), s.23- 47.
(102) Krysztofiak W., “Indexed Natural Numbers in Mind: A Formal Model  of the Basic Mature Number Competence”, Axiomathes, Vol. 22, No 4, (2012), s.433-456.
(103) Krysztofiak W., „Logiczna składnia liczebnika. Studium kognitywistyczne. Część I”, Filozofia Nauki, Rok XX, 2012, Nr 1(77), s.59-91.
(104) Patro K., Krysztofiak W., „Umysłowe osie liczbowe. Efekt SNARC. Aspekty filozoficzne”, Filozofia Nauki, Rok  XXI, Nr 3(83), s.45-98.
(105) Krysztofiak W., „Logiczna składnia liczebnika.Część II: Formatowanie i przetwarzanie liczebnikowych struktur głębokich”, Filozofia Nauki, Rok  XXIII, w druku


       (76)  Żegleń U., “Semantic Analysis of  Relations in Roman Ingarden’s Ontology” (transl. by M. Tomaszewska), Studia Semiotyczne – English Supplement, 2015, vol.XIII, s.33-47 [33, 46]
(106) Krysztofiak W., „Noemata and Their Formalization”, Synthese 105 (1995), s.53-86.

        (77) Grzeszczuk J., “Holizm teoriokomunikacyjny a makroillokucja”, Ruch Filozoficzny, Vol. 71, Nr 3, (2015), s. 31-51. [s.31, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 50]
(107)  Grzeszczuk J., Krysztofiak W., „Makroillokucja”, Ruch Filozoficzny, 2010, Tom LXVII, nr 3, 467-499.
      (108) Krysztofiak W., „„Spór o ontologię    sytuacji jako spór o zasadę kompozycyjności. Argument z metafory”, Filozofia Nauki, Rok XV, 2007, Nr 4(60), s. 51-70.

        (78) Yoshimi J., Husserlian Phenomenology: Unifying Interpretation, Springer 2016 [7-10]
(109) Krysztofiak W., „Noemata and Their Formalization”, Synthese 105 (1995), s.53-86.

       (79) Jarmoc M., “Wykorzystanie niestandardowych struktur arytmetycznych w modelowaniu kognitywistycznym myślenia numerycznego”, Rocznik Kognitywistyczny,  Vol. 10(2017), s.1-14 [s.5, s.13]
(110) Krysztofiak W., “Indexed Natural Numbers in Mind: A Formal Model  of the Basic Mature Number Competence”, Axiomathes, Vol. 22, No 4, (2012), s.433-456.