Follow by Email

CYTOWANIA PRAC WOJCIECHA KRYSZTOFIAKA            ODNIESIENIA  DO  PRAC W. KRYSZTOFIAKA

CITATIONS
(Lista obejmuje zarówno odniesienia merytoryczne jak i wyłącznie bibliograficzne)


Autor,  praca cytująca, strony cytowania

Cytowane prace W. Krysztofiaka


(1)     Gumański, L., „W odpowiedzi recenzentowi”, Ruch Filozoficzny, T. L, Nr 1, 1993, s.101-105.  
(1)     Krysztofiak, W., „L. Gumański: Wprowadzenie w logikę współczesną”, Ruch Filozoficzny, T. L, Nr 1, 1993, s. 98-100.


(2)     Biłat, A., Prawda i stany rzeczy, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowdskiej: Lublin 1995, [s. 6, 66, 116].
(2) Krysztofiak, W., „Negatywne sytuacje w świetle ontologii Romana Ingardena”, [w:] Omyła, M., Szkice z semantyki i ontologii sytuacji, Biblioteka Myśli Semiotycznej: Warszawa 1991.
(3) Krysztofiak, W., Perkowska, H. (red.), Szkice z  fenomenologii i filozofii analitycznej, Wydawnictwo    Naukowe USz: Szczecin 1993.

(3)     Poczobut, R., „ Horror Contradictionis”, [w:] Poczobut, R., Węsierska, L., Z badań nad sprzecznością, przedmiotami czysto intencjonalnymi oraz Popperowskim trzecim światem, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowdskiej: Lublin 1995, [s.52, 73].

 (4) Krysztofiak, W., „Negatywne sytuacje w świetle ontologii Romana Ingardena”, [w:] (M. Omyła red.), Szkice z semantyki i ontologii sytuacji, Biblioteka Myśli Semiotycznej: Warszawa 1991.


(4)     Woleński, J., W stronę logiki, Aureus: Kraków 1996, [ s. 9].

(5) Krysztofiak, W., Perkowska, H. (red.), Szkice z fenomenologii i filozofii analitycznej, Wydawnictwo Naukowe USz: Szczecin 1993.


(5)     Schmicking D.A., „Intensionale Semantik Und Intentionalanalyse: Die Hintikka-Mohanty-Kontroverse (1975-1993)”, Phanomenologische Forschungen, Vol. 1, No 2 (1996), pp.197-316 [s.314]

(6)     Krysztofiak W., „ Phenomenology, possible worlds and negation”, Husserl Studies , Vol. 8, No. 3, 1991/92, s. 205-220.

(6)     Mohanty J. N., „Possible Worlds” [w:], Embree L., Behnke, E. A., Carr, D. J. Evans C.,  Huertas·Jourda, J., Kockelmans, J.J., McKenna, W. R., Mickunas, A., Mohanty, J. N., Seebohm, T.M.,  Zaner R.M.,  ( eds.), Encyclopedia of Phenomenology, Kluwer Academic Publishers, 1997, s. 555-557,    [s. 557]
(7)     Krysztofiak W., „ Phenomenology, possible worlds and negation”, Husserl Studies , Vol. 8, No. 3, 1991/92, s. 205-220.

(7)     Nowak, L., Byt i myśl. U podstaw negatywistycznej metafizyki unitarnej, Zysk i S-ka Wydawnictwo: Poznań, 1998, [s. 11, 196, 264, 280, 281].

(8) Krysztofiak, W. „Ontologiczny status antywartości na gruncie neotomizmu M.A. Krapca”, w: J. Lipiec (red.), Istnienie i poznanie wartości, Uniwersytet Jagielloński: Kraków 1991, s.228-251.
(9) Krysztofiak, W., „Czy wyrażenie „nicość”  jest sensowne?”, w: D. Karłowicz, J.Lipiec, B. Markiewicz, B. Szymańska (red.), Wartość bycia. Profesorowi Stróżewskiemu w darze, Polskie Towarzystwo Filozoficzne: Kraków-Warszawa 1993, s.335-347.     (8) Biłat, A., „Czy negatywne stany rzeczy istnieją?”, [w:] Kowalski, Z., Krysztofiak, W., Biłat, A., Koncepcje negatywnych stanów rzeczy, (przedmowa: J. Woleński), Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej: Lublin 1998, s.105-128 [s.105, 124, 127 ]
(10) Krysztofiak, W., „Negatywne zdania w sensie logicznym”, w: J. Perzanowski, A. Pietruszczak (red.), Byt, logos, matematyka. Filozofia/logika. Filozofia logiczna 1995, Wyd. UMK: Toruń 1997, s.113-149.
(11)  Krysztofiak, W., Problem opozycji realizmu i idealizmu epistemologicznego, Wydawnictwo UMCS:  Lublin 1999. 


(9) Spileers S., Edmund Husserl Bibliography, Kluwer Academic Publishers: Dordrecht/Boston/London  1999, s.203.
(12)Krysztofiak W., „Noemata and Their Formalization”, Synthese 105 (1995), s.53-86.
(13) Krysztofiak W., „ Phenomenology, possible worlds and negation”, Husserl Studies , Vol. 8, No. 3, 1991/92, s. 205-220.

(10)  Paśniczek, J., „O teorii świadomości”, [w:] (Jedynak, S., Symotiuk, S., Szkołut, T., red.), Anthropos, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej: Lublin 1999, s.121-132, [s. 124].


(14) Krysztofiak, W., Perkowska, H. (red.), Szkice z fenomenologii i filozofii analitycznej, Wydawnictwo Naukowe USz: Szczecin 1993.


(11) Woleński, J., „Realizm, antyrealizm i logika”, Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria, 2000, R. IX, Nr 2(34), s.17-25 [s. 18].

(15) Krysztofiak, W., Problem opozycji realizmu i idealizmu epistemologicznego, Wydawnictwo UMCS:  Lublin 1999. 

(12) Poczobut, R., Spór o zasadę niesprzeczności, Towarzystwo Naukowe KUL: Lublin 2000, [s. 170, 172, 176, 177, 179, 180, 245, 424 ].
(16) Krysztofiak, W.,  „Koncepcje sposobu istnienia negatywnych stanów rzeczy”, w: Z. Kowalski, W. Krysztofiak, A. Biłat: Koncepcje negatywnych stanów rzeczy, Wyd. UMCS: Lublin 1998, s.41-103.
(17) Krysztofiak, W. „Negatywne sytuacje w świetle ontologii Romana Ingardena”, [w:] (M. Omyła red.), Szkice z semantyki i ontologii sytuacji, Biblioteka Myśli Semiotycznej: Warszawa 1991.
(18) Krysztofiak, W. „ Recenzja: J. Paśniczek: Meinongowska wersja logiki klasycznej”, Ruch  Filozoficzny, T. XLIX, Nr 1, 1992,        s. 62-66.
(19) Krysztofiak, W., „Phenomenology, possible worlds and negation”, Husserl Studies, Vol. 8, No. 3, 1991/92, s.205-220.
(13) Żegleń, U., “Recenzja: Seria: Stany rzecz. Sytuacje. Zdarzenia, pod redakcją Andrzeja Biłata, Wydawnictwo UMCS, Lublin, od 1995”, Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria, 2001, R. X, Nr 1(37), s. 294-299 [s. 294-299]   
(20) Krysztofiak, W., Problem opozycji realizmu i idealizmu epistemologicznego, Wydawnictwo UMCS:  Lublin 1999. 
(21) Z. Kowalski, W. Krysztofiak, A. Biłat: Koncepcje negatywnych stanów rzeczy, Wyd. UMCS: Lublin 1998.

(14) Woleński, J., Epistemologia. Tom II. Wiedza i poznanie, Aureus: Kraków 2001. [s. 171]
(22) Krysztofiak, W., Perkowska, H. (red.), Szkice z fenomenologii i filozofii analitycznej, Wydawnictwo Naukowe USz: Szczecin 1993.


(15) Gutowski, P., „Kilka uwag o zagadnieniu  realizmu”, Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria, 2001, R. X, Nr 4(40), s. 35-49 [s. 35]
(23) Krysztofiak, W., Problem opozycji realizmu i idealizmu epistemologicznego, Wydawnictwo UMCS:  Lublin 1999. 


(16) Biłat, A., „Stan rzeczy – negatywny” [w:] (Nowak, A.J., Sosnowski, L., red.), Słownik pojęć filozoficznych Romana Ingardena, TAiWPN Universitas: Kraków 2001, s. 258-259 [ s.259, 343]

(24) Krysztofiak, W., „Negatywne sytuacje w świetle ontologii Romana Ingardena”, [w:] (M. Omyła red.), Szkice z semantyki i ontologii sytuacji, Biblioteka Myśli Semiotycznej: Warszawa 1991.
(25) Krysztofiak, W., Problem opozycji realizmu i idealizmu epistemologicznego, Wydawnictwo UMCS:  Lublin 1999. 
(26) Krysztofiak, W., „Romana Ingardena koncepcja negatywnych stanów rzeczy” Ruch Filozoficzny, T. 47, nr 2(1990), s.144-146.

(17) Koj, L. , „Uwaga, nowa seria”, Filozofia Nauki, Rok IX, 2001, Nr 4(36), s. 123-125.
(27) Z. Kowalski, W. Krysztofiak, A. Biłat: Koncepcje negatywnych stanów rzeczy, Wyd. UMCS: Lublin 1998.
(28) Krysztofiak, W., Problem opozycji realizmu i idealizmu epistemologicznego, Wydawnictwo UMCS:  Lublin 1999. 
(18) Poczobut, R., „O sposobie istnienia negatywów”, Filozofia Nauki, Rok IX, 2001, Nr 4(36), s.127- 134.


(29) Z. Kowalski, W. Krysztofiak, A. Biłat: Koncepcje negatywnych stanów rzeczy, Wyd. UMCS: Lublin 1998.


(19) Biłat, A., „Odpowiedź recenzentowi”, Filozofia Nauki, Rok IX, 2001, Nr 4(36), s. 95-99.
(30) Krysztofiak, W., "Prawda i stany rzeczy: (rec.: A. Biłat: Prawda i stany rzeczy, Lublin: Wydawnictwo UMCS 1995)", Filozofia Nauki, Rok VIII, 2000, Nr 1(29).   (20) Biłat, A., „Pięć kwestii z zakresu teorii stanów rzeczy”, Filozofia Nauki, Rok IX, 2001, Nr 4(36), s.113-121.
(31) Krysztofiak, W., Perkowska, H. (red.), Szkice z fenomenologii i filozofii analitycznej, Wydawnictwo Naukowe USz: Szczecin 1993.
(32) Krysztofiak, W., „O stanach rzeczy raz jeszcze", Filozofia Nauki, Rok IX, 2001, Nr 4(36), s.101-112.


(21) Cieśliński, C., „Arytmetyka i intensjonalność”, Filozofia Nauki, Rok IX, 2001, Nr 4(36), s. 73-81.
(33) Krysztofiak, W., „Twierdzenia Gödla, możliwe światy i intensjonalność", w: Filozofia i logika. W stronę Jana Woleńskiego,(red. Jan Hartman), Wydawnictwo Aureus: Kraków 2000, s.63-83.


(22) Wójtowicz, K., „Kilka uwag o twierdzeniu Gödla i intensjonalności”, Filozofia Nauki, Rok IX, 2001, Nr 4(36), s.83-93.
(34) Krysztofiak, W., „Twierdzenia Gödla, możliwe światy i intensjonalność", w: Filozofia i logika. W stronę Jana Woleńskiego,(red. Jan Hartman), Wydawnictwo Aureus: Kraków 2000, s.63-83.


(23) Wieczorek, R., „W stronę filozofii i logiki – w poszukiwaniu dobrze spędzonego czasu”, Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria, 2001, R. X, Nr 1 (37), s. 281-285 [s.281]
(35) Krysztofiak, W., „Twierdzenia Gödla, możliwe światy i intensjonalność", w: Filozofia i logika. W stronę Jana Woleńskiego,(red. Jan Hartman), Wydawnictwo Aureus: Kraków 2000, s.63-83.


(24) Majewska Z., „Roman Ingarden”, [w:] (Mackiewicz W., red.), Polska filozofia powojenna, Tom I, Agencja Wydawnicza Witmark 2001 [s.361]
(36) Krysztofiak, W., Problem opozycji realizmu i idealizmu epistemologicznego, Wydawnictwo UMCS:  Lublin 1999. 


(25) Perkowska, H., Bóg filozofów XX wieku, PWN: Warszawa, Poznań 2001 [s.297]
(37) Krysztofiak, W., „Czy wyrażenie „nicość”  jest sensowne?”, w: D. Karłowicz, J.Lipiec, B. Markiewicz, B. Szymańska (red.), Wartość bycia. Profesorowi Stróżewskiemu w darze, Polskie Towarzystwo Filozoficzne: Kraków-Warszawa 1993, s.335-347.

(26) Poczobut, R., „Negacja a intencjonalność. O sposobie istnienia negatywów”, [w:]  Stępień, A. B., Wojtysiak, J. (red.), Studia metafilozoficzne II. Kategorie filozoficzne. Istnienie i sąd, Lublin: TN KUL, 2002, s.263-294, [s. 265, 268, 274, 275, 282, 287]   
(38) Krysztofiak, W., „Negatywne zdania w sensie logicznym”, [w:] J. Perzanowski, A. Pietruszczak (red.), Byt, logos, matematyka. Filozofia/logika. Filozofia logiczna 1995, Wyd. UMK: Toruń 1997, s.113-149.
(39) Krysztofiak, W.,  „Koncepcje sposobu istnienia negatywnych stanów rzeczy”, w: Z. Kowalski, W. Krysztofiak, A. Biłat: Koncepcje negatywnych stanów rzeczy, Wyd. UMCS: Lublin 1998, s.41-103.
 (40) Krysztofiak, W., Problem opozycji realizmu i idealizmu epistemologicznego, Wydawnictwo UMCS:  Lublin 1999. 


(27) Biłat, A., „O pewnej teorii sądów”, [w:] Stępień, A. B., Wojtysiak, J. (red.), Studia metafilozoficzne II. Kategorie filozoficzne. Istnienie i sąd, Lublin: TN KUL, 2002, s. 353-374, [s.361, 373]
(41) Krysztofiak, W., Perkowska, H. (red.), Szkice z fenomenologii i filozofii analitycznej, Wydawnictwo Naukowe USz: Szczecin 1993.

(28) Coope C. M., „Geach Peter Thomas”, [w:] Powszechna encyklopedia filozofii, Vol. 3, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu: Lublin 2002, s.725-727 [s.727]
(42) „Negacja, podmiot, predykat i teza Geacha”, Filozofia Nr5, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 1994, s. 23-38.


(29) Łukasiewicz, D., Stany rzeczy i prawda. Szkice filozoficzne, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego: Bydgoszcz 2002 [s. 116, 237]
(43) Krysztofiak, W., Problem opozycji realizmu i idealizmu epistemologicznego, Wydawnictwo UMCS:  Lublin 1999. 
(44) Z. Kowalski, W. Krysztofiak, A. Biłat: Koncepcje negatywnych stanów rzeczy, Wyd. UMCS: Lublin 1998.


(30) Brainard M., Belief and its neutralization: Husserl’s system of phenomenology in Ideas I, State University of New York: New York 2002 [s.320]
(45) Krysztofiak W., „ Phenomenology, possible worlds and negation”, Husserl Studies , Vol. 8, No. 3, 1991/92, s. 205-220.

(31) Woleński, J., Epistemologia. Tom III. Prawda i realizm, Aureus: Kraków 2003 [s.192, 236]
(46) Krysztofiak, W., Problem opozycji realizmu i idealizmu epistemologicznego, Wydawnictwo UMCS:  Lublin 1999. 


(32) Majewska Z., „Ingarden”, [w:] Powszechna encyklopedia filozofii, Vol.4, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu: Lublin 2003, s.833-837 [s.837]
(47) Krysztofiak, W., Problem opozycji realizmu i idealizmu epistemologicznego, Wydawnictwo UMCS:  Lublin 1999. 


(33) Stróżewski W., Ontologia, Wydawnictwo Aureus, Wydawnictwo Znak, Kraków 2003 [s.185, 303]
(48) Krysztofiak, W.,  „Koncepcje sposobu istnienia negatywnych stanów rzeczy”, w: Z. Kowalski, W. Krysztofiak, A. Biłat: Koncepcje negatywnych stanów rzeczy, Wyd. UMCS: Lublin 1998, s.41-103.


(34) Gurczyński J., „Przedmiotów sprzecznych nie ma (a jednak są)”, [w:] Intencjonalność jako kategoria filozofii umysłu i filozofii języka, (red. Z. Muszyński, J. Paśniczek), Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2004, s. 85-111 [s.104, 110]
(49) Krysztofiak, W., „Fenomenologia, możliwe światy, negacja”, Ruch Filozoficzny, T.XLVIII, Nr 2, 1991, s.139-147.

(35) Biłat A., „Nietypikalna logika własności a przedmioty intencjonalne”, [w:] Intencjonalność jako kategoria filozofii umysłu i filozofii języka, (red. Z. Muszyński, J. Paśniczek), Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2004, s.237-260 [s.252, 260]
(50)Krysztofiak W., Pietruszczak A., „Próba formalizacji pojęcia noematu”, . Perzanowski, A. Pietruszczak (red.), Byt, logos, matematyka. Filozofia/logika. Filozofia logiczna 1995, Wyd. UMK: Toruń 1997, s.161-198.

(36) Biłat A., Ontologiczna interpretacja logiki. U podstaw ontologii logicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2004, [s.188, 205, 206, 226-227]
(51) Krysztofiak, W., "Prawda i stany rzeczy: (rec.: A. Biłat: Prawda i stany rzeczy, Lublin: Wydawnictwo UMCS 1995)", Filozofia Nauki, Rok VIII, 2000, Nr 1(29).   
(52) Krysztofiak W., Pietruszczak A., „Próba formalizacji pojęcia noematu”, . Perzanowski, A. Pietruszczak (red.), Byt, logos, matematyka. Filozofia/logika. Filozofia logiczna 1995, Wyd. UMK: Toruń 1997, s.161-198.
(53) Krysztofiak, W., Perkowska, H. (red.), Szkice z fenomenologii i filozofii analitycznej, Wydawnictwo Naukowe USz: Szczecin 1993.

(37) Nowak L., Byt i myśl. U podstaw negatywistycznej metafizyki unitarnej, Tom II, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznanń 2004 [s.51, 512]
(54) Kowalski Z.,  Krysztofiak W.,  Biłat A., Koncepcje negatywnych stanów rzeczy, Wyd. UMCS: Lublin 1998.

(38) Mrówka K., Androgyn, Polgres Multimedia: Szczecin 2005, [s.179]
(55) Krysztofiak W., „Semantyka tekstu androgynicznego”, [w:] Cieślak R., Tierling E., Urbański P., (red.), Z warsztatu badawczego humanistyki, Wydawnictwo Naukowe US: Szczecin 1993, s. 9-18.

(39) Dutilh Novaes C., Doctoral Thesis. Formalizations apres la lettre-studies in medieval logic and semantics, University of Leiden: 2006 [s.234]
(56) Krysztofiak W., „Noemata and Their Formalization”, Synthese 105 (1995), s.53-86.

(40) Pawliszcze J., „Wojciecha Krysztofiaka Gramatyka dyskursu filozoficznego”, Filozofia Nauki, Rok XIV, 2006, Nr 3(55), 143-150.
(57) Krysztofiak W., Gramatyka dyskursu filozoficznego. Kognitywistyczne studium historii filozofii, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2006.

(41) Jadacki J. J., „The Lvov-Warsaw School and Its Influence on Polish Philosophy of the Second half of the 20th Century”, [w:] Jadacki J. J., Paśniczek J., (eds.), The Lvov-Warsaw School. The New Generation,  (Poznań Studies in the Philosophy of Sciences and the Humanities, Vol. 89), Amsterdam/New York: Rodopoi, 2006, s.41-86 [s. 73].
(58) Kowalski Z.,  Krysztofiak W.,  Biłat A., Koncepcje negatywnych stanów rzeczy, Wyd. UMCS: Lublin 1998.
(59) Krysztofiak, W., Problem opozycji realizmu i idealizmu epistemologicznego, Wydawnictwo UMCS:  Lublin 1999. 


(42) Garbacz P., Logika i artefakty, Wydawnictwo KUL: Lublin 2006 [s.174-180]
(60) Krysztofiak, W., Problem opozycji realizmu i idealizmu epistemologicznego, Wydawnictwo UMCS:  Lublin 1999. 


(43) Yao Zhihua, „Dharmakirti and Husserl on Negative Judgments”, [w:] (eds. Cheung Chan-Fai, Yu Chung-chi), Phenomenology 2005. Selected Essays from Asia. Part 2, Bucharest: Zeta Books 2007, s. 741-756.
(61) Krysztofiak W., „ Phenomenology, possible worlds and negation”, Husserl Studies , Vol. 8, No. 3, 1991/92, s. 205-220.

(44) Yoshimi J., „Mathematizing phenomenology”, Phenomenology and the Cognitive Science, Vol. 6, No.3, 2007,  pp. 271-291 [s.273]
(62) Krysztofiak W., „Noemata and Their Formalization”, Synthese 105 (1995), s.53-86.

(45) Woleński J., Epistemologia. Poznanie, prawda, wiedza, realizm, Wydawnictwo Naukowe PWN: Warszawa 2007, [s.464, 515]
(63) Krysztofiak, W., Problem opozycji realizmu i idealizmu epistemologicznego, Wydawnictwo UMCS:  Lublin 1999. 
(64) Krysztofiak, W., Perkowska, H. (red.), Szkice z fenomenologii i filozofii analitycznej, Wydawnictwo Naukowe USz: Szczecin 1993.

(46) Błaszczyk P., Analiza filozoficzna rozprawy Richarda Dedekinda <<Stetigkeit und irrationale Zahlen, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej: Kraków 2007 [s.350, 384]
(65) Krysztofiak, W., Problem opozycji realizmu i idealizmu epistemologicznego, Wydawnictwo UMCS:  Lublin 1999. 
(66) Krysztofiak W., „Matematyka  i intensjonalność”, Filozofia Nauki, 2002, Nr 3-4, s.123-148.

(47) Pawliszcze J., „Parmenides contra Wittgenstein. Dwa spojrzenia na mistykę niebytu”, Ruch Filozoficzny, 2008, T. LXV, Nr 3. 439-448 [s. 447]
(67) Krysztofiak W., Gramatyka dyskursu filozoficznego. Kognitywistyczne studium historii filozofii, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2006.

(48) Nowak M., “The Logics of Analytic Equivalence”, Bulletin of the Section of Logic, Vol 37: ¾, 2008, s.265-272 [s. 271]
(68) Krysztofiak, W., Perkowska, H. (red.), Szkice z fenomenologii i filozofii analitycznej, Wydawnictwo Naukowe USz: Szczecin 1993.


(49) Garbacz P., „O warunkach formalizacji ontologii stanów rzeczy”, Roczniki Filozoficzne, Tom LVI, Nr 1, 2008, s.61-83 [s.61, 62, 72, 82]

(69) Krysztofiak, W., Problem opozycji realizmu i idealizmu epistemologicznego, Wydawnictwo UMCS:  Lublin 1999. 


(50) Balza, S.Q., “Posibilidades logicas vs. posibilidades motivacionales: Un aporte husserliano a la teoria de la accion”, Acta fenomenologica latinoamericana, Volumen III, Lima, Pontificia Universidad Catolica del Peru; Morelia (Mexico), Universidad  Michoacana de san Nicolas de Hidalgo, 2009, pp. 771- 786 [777, 778]
(70) Krysztofiak W., „Noemata and Their Formalization”, Synthese 105 (1995), s.53-86.
(71)  Krysztofiak W., „Phenomenology, possible worlds and negation”, Husserl Studies , Vol. 8, No. 3, 1991/92, s. 205-220.

(51) Garbacz  P., “O pocieszeniu, jakie dają stany rzeczy” [w:] (Biłat A., red.), Aporie ontologii sytuacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej: Lublin 2009, s.157-175 [164] 
(72) Krysztofiak, W., Problem opozycji realizmu i idealizmu epistemologicznego, Wydawnictwo UMCS:  Lublin 1999. 


(52) Bueno-Soler J., „Multimodalidades anodicas e catodicas: a negacao controlada Em logicas multimodais e seu poder expressivo”, Instituto de Filosofia e Ciencias Humanas da Universidad de Estadual de Campinas, 2009 [s. 225, s.267]
(73) Krysztofiak W., „ Phenomenology, possible worlds and negation”, Husserl Studies , Vol. 8, No. 3, 1991/92, s. 205-220.

(53)  Gad A., „Autyzm, intencjonalność, możliwe światy”, Ruch Filozoficzny, T.LXVI, Nr 3, 2009, s.485-494 [485, 490]
(74) Krysztofiak W., Gramatyka dyskursu filozoficznego. Kognitywistyczne studium historii filozofii, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2006.
(75) Krysztofiak W., „Baza empiryczna teorii referencji” [w:] Oblicza kultury. Człowiek- poznanie-twórczość. Profesor Halinie Perkowskiej w darze, (red.) E. Kochan, P. Ziemski, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, s.255-274.

(54)Biłat A., „Filozoficzne podstawy logiki sytuacji” [w:]  (Biłat A., red.), Aporie ontologii sytuacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej: Lublin 2009, s.95-153 [s. 121, s. 145, s. 152]
(76) Krysztofiak W., „Co wyraża argument Slingshot?”, [w:] (Biłat A., red.), Aporie ontologii sytuacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej: Lublin 2009, s. 37-73.

(55) Błaszczyk P., „Fragmenty ontologii Ingardena. O miejscach niedookreślenia przedmiotu czysto intencjonalnego”, Filozofia Nauki, Rok XVII, 2009, Nr 4(68), s. 71-93 [s. 87, 92]

(77) Krysztofiak W., Problem opozycji realizmu i idealizmu epistemologicznego, Wydawnictwo UMCS:  Lublin 1999. 
(78) Krysztofiak W., „Matematyka i intensjonalność”, Filozofia Nauki, 2002, nr 3-4, s. 123-148.

(56) Jurek A., „Koncepcje negatywnych stanów rzeczy”, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Philosophica, Vol. 22, (2009), s.135-148,
       [135, 144, 145]
 (79) „Negacja w mowie potocznej”,  Nowa Krytyka  16(2004), s.245-281.
(80) Kowalski Z.,  Krysztofiak W.,  Biłat A., Koncepcje negatywnych stanów rzeczy, Wyd. UMCS: Lublin 1998.
(81) Krysztofiak, W., Problem opozycji realizmu i idealizmu epistemologicznego, Wydawnictwo UMCS:  Lublin 1999. (57) Kąkol T., „Przeciw substancjalizmowi”, Filozofia Nauki, Rok XVIII, 2010, Nr 4, s.121-134 [s.133, s.126]
(82) Krysztofiak, W., „Negatywne zdania w sensie logicznym”, w: J. Perzanowski, A. Pietruszczak (red.), Byt, logos, matematyka. Filozofia/logika. Filozofia logiczna 1995, Wyd. UMK: Toruń 1997, s.113-149.


(58) Chrudzimski A., „Composed Objects, Internal Relations, and Purely Intentional Negativity. Ingarden’s Theory of States of Affairs”, Polish Journal of Philosophy, Vol. IV, No 2, 2010, s. 63 -80 [s.74, s.80]
(83)Krysztofiak,W., „The phenomenological idealism controversy in light of possible worlds   semantics”, Axiomathes, Vol. 17, No. 1, 2007, s.75-97.
(59) Sarbiewska J., „Obraz szukający prawdy  - „realizm metafizyczny” jako realizacja filmowej ontologii fenomenologicznej”, Kwartalnik Filmowy, No 75-76, 2011, s.68-85 [s.81, s.85]
(84) Krysztofiak W., Problem opozycji realizmu i idealizmu epistemologicznego, Wydawnictwo UMCS:  Lublin 1999. (60) Serafin K., “Antropologiczny aspekt kontrowersji wokół idealizmu transcendentalnego Edmunda Husserla: Roman Ingarden, Józef Tischner”, Perspectiva. Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne, Rok X, 2011, Nr 1 (18), [s.181]
(85) Krysztofiak W., Problem opozycji realizmu i idealizmu epistemologicznego, Wydawnictwo UMCS:  Lublin 1999. 
(61)Tałasiewicz M., „Podmiot i predykat: krytyka koncepcji Petera F. Strawsona”, Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria, Vol. 20 (2011), Nr 3(79), s.209-226. [225]
(86) „Negacja, podmiot, predykat i teza Geacha”, Filozofia Nr5, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 1994, s. 23-38.


(62) Mrówka K., Parmenides. Ścieżka prawdy, Wydawnictwo Naukowe PWN: Warszawa 2012 [s.114, 121, 124-125, 217, 225, 339]

(87) Krysztofiak W., Gramatyka dyskursu  filozoficznego. Kognitywistyczne studium historii filozofii, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2006.

(63) Ciesielski M., Zagadnienie ograniczeń racjonalnego modelu działań ludzkich, Wydawnictwo Poznańskie: Poznań  2012 [s.129, 131, 134-137]
(88) Krysztofiak W.,  „Frege, Husserl, Leśniewski i Heidegger. Bycie w perspektywie analitycznej”, Filozofia Nauki, 2007, 3(59).

(64) Gurczyński J., „Przedmiotowe logiki fikcji. Część IV: Logiki fikcji J. Paśniczka”, Diametros 36(2013), s.81-97 [s.87-88, 90-91, 96]
(89) Krysztofiak W., „Recenzja: J. Pasniczek, <<Meinongowska wersja logiki klasycznej. Jej związki z filozofią języka, bytu i fikcji>>”, Ruch Filozoficzny, 49(1992), s.63-66.

(65) Garlej B., „Ingardenowskie rozumienie pojęć treść i forma dzieła sztuki”, Annales Universitatis Paedagogicae Cracovienis. Studia Poetica 2013, 1(2013), s.31-47.
(90) Krysztofiak W., Problem opozycji realizmu i idealizmu epistemologicznego, Wydawnictwo UMCS:  Lublin 1999. 

(66) Alves P. „Husserl’s Project for a Material Science of the Life-World”, New Yearbook for Phenomenology and Phenomenological Philosophy, Vol. 13, 2013, s. 118 -152 [135-137]
(91) Krysztofiak W., „ Phenomenology, possible worlds and negation”, Husserl Studies , Vol. 8, No. 3, 1991/92, s. 205-220.

          (67) Garlej B., “Koncepcja warstwowości dzieła literackiego Romana Ingardena ujęta w perspektywie ontologii egzystencjalnej i jej konsekwencja”,  Estetyka i Krytyka Vol. 33 (2/2014), ss.111-128 [s.114, 127]
(92) Krysztofiak W., Problem opozycji realizmu i idealizmu epistemologicznego, Wydawnictwo UMCS:  Lublin 1999. 

(68) Gad A., „Genre mowy prośby o udzielenie rady” [w:] B. Afeltowicz, J. Ignatowicz-Skowrońska (red.), Kulturowe konteksty języka, s. 79-92, Szczecin: volumina.pl Daniel Krzanowski, 2014  [s. 91]
(93) Grzeszczuk J., Krysztofiak W., „Makroillokucja”, Ruch Filozoficzny, 2010, Tom LXVII, nr 3, 467-499.

(69) Biłat A., „W stronę ekstensjonalnej teorii przekonań”, Studia z Kognitywistyki i Filozofii Umysłu, Vol. 8(1), 2014, s.23-33 [32]
(94) Krysztofiak, W., Perkowska, H. (red.), Szkice z fenomenologii i filozofii analitycznej, Wydawnictwo Naukowe USz: Szczecin 1993.


(70) Zalewski A., „Inspiracje fenomenologiczne w myśli filmowej (2)”, Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Filozofia, z. XI, 2014, s.41-59 [57]
(95) Krysztofiak, W., Perkowska, H. (red.), Szkice z fenomenologii i filozofii analitycznej, Wydawnictwo Naukowe USz: Szczecin 1993.


(71) Barska K., „Analiza negatywnych stanów rzeczy w ontologii Romana Ingardena”, Filozofia Nauki, 2014, Vol. 22(4), s.131-148
(96) Krysztofiak W., Problem opozycji realizmu i idealizmu epistemologicznego, Wydawnictwo UMCS:  Lublin 1999. 

(72) Bastek A., „Richard gale i problem negacji”, Analiza i Egzystencja, 29(2015), s.61-85 [62,84]
(97) Kowalski Z.,  Krysztofiak W.,  Biłat A., Koncepcje negatywnych stanów rzeczy, Wyd. UMCS: Lublin 1998.


          (73) Rożko, K., „Dwa modele reprezentacji liczb. Umysłowa oś liczbowa oraz umysłowa wiązka osi liczbowych”, Filozofia Nauki, Rok XXIII, 2015, Nr 2(90),s. 107-122 [s.107-122]
(98) Krysztofiak W., „Modalna arytmetyka  indeksowanych liczb naturalnych: możliwe światy liczb”, Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria, 2008, R. 17, Nr 2(66), s.79-107.
(99) Krysztofiak W., „Multi-temporalne struktury obliczeniowe. Indeksowane liczby naturalne w świetle arytmetyki kognitywnej”, Filozofia Nauki, Rok XVIII, 2010, Nr 4(72), s.23- 47.
(100) Krysztofiak W., “Indexed Natural Numbers in Mind: A Formal Model  of the Basic Mature Number Competence”, Axiomathes, Vol. 22, No 4, (2012), s.433-456.
(101) Krysztofiak W., „Logiczna składnia liczebnika. Studium kognitywistyczne. Część I”, Filozofia Nauki, Rok XX, 2012, Nr 1(77), s.59-91.
(102) Patro K., Krysztofiak W., „Umysłowe osie liczbowe. Efekt SNARC. Aspekty filozoficzne”, Filozofia Nauki, Rok  XXI, Nr 3(83), s.45-98.
(103) Krysztofiak W., „Logiczna składnia liczebnika.Część II: Formatowanie i przetwarzanie liczebnikowych struktur głębokich”, Filozofia Nauki, Rok  XXIII, w druku


       (74)  Żegleń U., “Semantic Analysis of  Relations in Roman Ingarden’s Ontology” (transl. by M. Tomaszewska), Studia Semiotyczne – English Supplement, 2015, vol.XIII, s.33-47 [33, 46]
(104) Krysztofiak W., „Noemata and Their Formalization”, Synthese 105 (1995), s.53-86.

        (75) Yoshimi J., Husserlian Phenomenology: Unifying Interpretation, Springer 2016 [7-10]
(105) Krysztofiak W., „Noemata and Their Formalization”, Synthese 105 (1995), s.53-86.