Follow by Email

wtorek, 11 listopada 2014

HUMANISTYKA W SZCZECINIE STOI FILOZOFIĄ. RANKING !!!

W pierwszej dziesiątce najbardziej produktywnych naukowców znajduje się, aż 7 naukowców Instytutu Filozofii US. Według bazy Scopus, ich łączny  dorobek wynosi 54% całkowitej produkcji  wydziałów: Humanistycznego i Filologicznego. Sytuacja ma charakter wymowny, gdyż Instytut Pedagogiki, który jest największym instytutem, tworzy jedynie 4%  produkcji naukowej obu wydziałów. Udział Instytutu Filozofii w najbardziej – według Web of Science – prestiżowej produkcji naukowej  wydziałów: Humanistycznego i Filologicznego US, wynosi  60%. Supremacja tego instytutu w tej konkurencji jest oczywista. Szczecińską humanistykę rozwija – według obu rankingów – kilka osób: Krysztofiak, Chrudzimski, Piskorski, Hackmann, Jaworski, Szubka, Saja, Suchoples, Iwasiów, Skrendo, Madejski, Skwara, Witek, Brejdak i Polcyn. Nie wszyscy wymienieni w równym stopniu. Bez wątpienia, zgodnie z obu rankingami  liderem jest Wojciech Krysztofiak z Instytutu Filozofii.  Zbliżają się  wybory dziekańskie i rektorskie w Uniwersytecie Szczecińskim. Warto więc podjąć dyskusję: kogo wybrać? Z pewnością Dziekanem powinien być przedstawiciel najsilniejszego naukowo instytutu na Wydziale Humanistycznym, czyli – Instytutu Filozofii. Realizacja innej opcji będzie kolejnym skandalem. Instytut, który generuje 70% produkcji naukowej na światowym poziomie całego Wydziału Humanistycznego, powinien nim rządzić.


W najnowszym rankingu osiągnięć naukowych, przeprowadzonym przez SCImago, Uniwersytet Szczeciński zajął na świecie 2475 pozycję, zaś w Polsce 44 miejsce pośród szkół wyższych. Niestety, od 2009 roku US traci w rankingu światowym swoją, naukową pozycję. Kryzys naukowy US jest względnie dynamicznym procesem. Każdego roku US spada średnio o około 50 pozycji. W 2009 roku US zajmował 2150 pozycję, w 2010 -2253, 2011 -2357, w 2012  - 22394, w 2013 - 2423  oraz  w obecnym roku US uplasował się na 2475 miejscu. http://www.scimagoir.com/institution.php?idp=6767 Ranking SCImago jest opracowywany w oparciu o bazę Scopus, obejmującą około 21 tysięcy czasopism naukowych, ponad 50 000 książek oraz  6.5 miliona tekstów konferencyjnych. Jest to najbardziej szeroka i najmniej restryktywna baza tekstów naukowych na świecie. Znajduje się w niej wiele najbardziej prestiżowych czasopism polskojęzycznych. Drugą z ważnych baz jest tzw. szeroka Lista Filadelfiska (Web of Knowledge); baza ta jest jednak bardziej restryktywna od bazy Scopus.

Szczecińska humanistyka według Scopus
Baza Scopus obejmuje czasopisma z takich dziedzin, jak nauki społeczne (Social Sciences), humanistyczne (Arts and Humanities), psychologię  oraz tzw. dyscypliny multidyscyplinarne. Według takich właśnie filtrów wyszukiwania, można w bazie Scopus wyszukać wszystkich autorów Wydziału Humanistycznego oraz Wydziału Filologicznego US, którzy opublikowali swoje prace naukowe w którymś z czasopism w niej rejestrowanych.  Okazuje się, że z obu wydziałów jedynie 29 osób, z afiliacją Uniwersytetu Szczecińskiego, opublikowało swoje teksty w czasopismach naukowych rozpoznawalnych na światowym rynku naukowym.
Warto zaznaczyć, iż niektórzy pracownicy US publikują swoje teksty bez podania afiliacji swojej uczelni; inni zaś podają złą afiliację „Szczecin Univesrity”. Taka praktyka jest nadzwyczaj szkodliwa marketingowo, gdyż właśnie  baza Scopus służy hiszpańskiej instytucji badawczej CSIC (Spanish National Research Center) w opracowywaniu  światowego rankingu szkół wyższych, obejmującego obecnie ponad 20 tysięcy instytucji akademickiego nauczania. Zaniżenie pozycji danego uniwersytetu w tym rankingu może być również pochodną tego, że jego badacze publikują swoje teksty naukowe bez podania afiliacji. Niska pozycja w rankingu powoduje zaś straty w procesach rekrutacji. Współcześnie w Polsce absolwenci szkół średnich często kierują się pozycją szkoły w tym rankingu, wybierając ją jako miejsce swoich studiów. 

Oto ranking autorów, którzy opublikowali swoje teksty naukowe z afiliacją Uniwersytetu Szczecińskiego w czasopismach   bazy  Scopus (cyfra w nawiasie oznacza liczbę tekstów odnotowanych w bazie):

  1. Krysztofiak Wojciech (9, Instytut Filozofii)
  2. Polcyn Karol (9, Instytut Filozofii)
  3. Chrudzimski Arkadiusz (7, Instytut Filozofii)
  4. Saja Krzysztof (4, Instytut Filozofii)  
  5. Warzoszczak Piotr (4, Instytut Filozofii)
  6.  Skrendo Andrzej (4, Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa)
  7.  Szubka Tadeusz (3, Instytut Filozofii)
  8. Witek Maciej (3, Instytut Filozofii)
  9.  Iwasiów Inga (3, Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa)
  10. Jaworski Sylwester (3, Katedra Filologii Angielskiej)
  11. Hackmann Joerg (3, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych)
  12. Czerepaniak-Walczak Maria (2, Instytut Pedagogiki)
  13.  Kołodziejek Ewa (2, Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa)
  14. Glapka Ewa, (1, Katedra Filologii Angielskiej)
  15.  Inieiko Dariusz (1, Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa)
  16. Gibas-Krzak Danuta (1, Katedra Badań nad Konfliktami i Pokojem)
  17. Kuźma Erazm (1, Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa)
  18. Michałowski Piotr (1, Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa)
  19. Nowaszczuk Jarosław (1, Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa)
  20. Szutkowski Tomasz (1, Instytut Filologii Słowiańskiej)
  21. Zawiszewska Agata (1, Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa)
  22. Wolski Paweł (1, Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa)
  23. Jaworska-Biskup Katarzyna (1, Katedra Filologii Angielskiej)
  24. Król Joanna (1, Instytut Pedagogiki)
  25. Nowaczewska Renata (1, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych)
  26. Ewa Komorowska (1, Instytut Filologii Słowiańskiej)
  27. Nowak-Lewandowska Renata (1, Instytut Socjologii)
  28. Rycielska Beata (1, Instytut Filologii Słowiańskiej)
  29.  Skwara Marta (1, Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa)

W bazie Scopus znajdują się jeszcze dwa nazwiska badaczy z Wydziału Humanistycznego US, ale bez podanej afiliacji. Są to: Ireneusz Ziemiński oraz Renata Ziemińska, którzy posiadają, odpowiednio, trzy i dwa artykuły naukowe odnotowane w tej bazie (ale niestety bez afiliacji).  W oparciu o powyższe zestawienie można skonstruować ranking instytutów lub katedr Wydziału Humanistycznego i Wydziału Filologicznego US.

        1.      Instytut Filozofii (39 publikacji, 7 naukowców) 54%
        2.      Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa (16 publikacji, 10 naukowców) 23%
        3.      Katedra Filologii Angielskiej (5 publikacji, 3 naukowców) 7%
        4.      Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych (4 publikacje, 2 naukowców) 6%
        5.      Instytut Pedagogiki (3 publikacje, 2 naukowców) 4%
        6.      Instytut Filologii Słowiańskiej (3 publikacje, 3 naukowców) 4%
        7.      Instytut Socjologii (1 publikacja, 1 naukowiec) 1%
        8.      Katedra Badań nad Konfliktami i Pokojem (1 publikacja, 1 naukowiec) 1%

Zaprezentowane dwa rankingi pokazują w sposób ewidentny naukową supremację Instytutu Filozofii nad pozostałymi instytutami oraz katedrami dwóch wydziałów US: Humanistycznego oraz Filologicznego. W pierwszej dziesiątce najbardziej produktywnych naukowców znajduje się, aż 7 naukowców Instytutu Filozofii US. Według bazy Scopus, ich łączny  dorobek wynosi 54% całkowitej produkcji obu wydziałów. Dane pokazują patologiczną sytuację Wydziału Humanistycznego oraz Wydziału Filologicznego US; najmniejszy liczebnie Instytut Filozofii jest najbardziej twórczy, generując 54% udział w całości produkcji naukowej pozostałych instytutów i katedr obu wydziałów. Szczecińska humanistyka pasożytuje na szczecińskiej filozofii. Sytuacja ma charakter nadzwyczaj wymowny, gdyż Instytut Pedagogiki, który jest największym instytutem, tworzy jedynie 4%  produkcji naukowej obu wydziałów. Przy czym  czyni to dwóch naukowców. 

Baza Scopus podaje dla czasopism w niej odnotowanych znormalizowany „impast factor” SNIP. Oto ranking publikacji naukowych pracowników obu wydziałów z uwagi na „impact factor” czasopism (wyższy od 0.500), w których się ukazały:

       1.      Krysztofiak Wojciech, Instytut Filozofii,  („Foundations of Science” 2014, 1.868)
       2.      Krysztofiak Wojciech, Instytut Filozofii,   ( “History and Philosophy of Logic” 2013, 1.591)
       3.      Komorowska Ewa, Instytut Filologii Słowiańskiej (“American Behavioral Scientist” 2001, 1.227)
       4.      Saja Krzysztof, Instytut Filozofii,   (“Agriculture and Human Values” 2013, 1.202)
       5.      Witek Maciej, Instytut Filozofii,   (“Argumentation” 2014, 0.900)
       6.      Witek Maciej, Instytut Filozofii,   (“Argumentation” 2014, 0.900)
       7.      Krysztofiak Wojciech, Instytut Filozofii,   (“Semiotica” 2012, 0.761)
       8.      Chrudzimski Arkadiusz, Instytut Filozofii,   (“Semiotica” 2013, 0.761)
       9.      Szubka Tadeusz, Instytut Filozofii,   (“Semiotica” 2012, 0761)
       10.  Chrudzimski Arkadiusz,  Instytut Filozofii,   („Russell – Journal of the Bertrand Russell Studies” 2007,           0.709)
       11.  Iwasiów Inga, Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa, (“Journal of Postcolonial Writing” 2012, 0.681)
       12.  Krysztofiak Wojciech, Instytut Filozofii,   („Axiomathes” 2012, 0.637)
       13.  Krysztofiak Wojciech, Instytut Filozofii,   („Axiomathes” 2007, 0.637)
       14.  Chrudzimski Arkadiusz,  Instytut Filozofii,   („Axiomathes” 2005, 0.637)
       15.  Chrudzimski Arkadiusz,  Instytut Filozofii,   („Axiomathes” 2004, 0.637)
       16.  Chrudzimski Arkadiusz,  Instytut Filozofii,   („Axiomathes” 2002, 0.637)
       17.  Gibas-Krzak Danuta, Katedra Badań nad Konfliktami i Pokojem, („Journal of Slavic Military Studies”      2013, 0.568)
       18.  Jaworska-Biskup Katarzyna, Katedra Filologii Angielskiej, („Psychology of Language and                       Communication” 2011, 0.556)
        19.  Czerepaniak-Walczak, Maria, Instytut Pedagogiki, („New Educational Review” 2014, 0.548)
        20. Czerepaniak-Walczak, Maria, Instytut Pedagogiki, („New Educational Review” 2011, 0.548)
        21.  Król Joanna,  Instytut Pedagogiki („New Educational Review” 2011, 0.548)

“Impact factor” danego czasopisma oznacza siłę ekspozycyjną pracy naukowej w nim opublikowanej. Im wyższa jest wartość tego wskaźnika, tym jest wyższe prawdopodobieństwo, że praca opublikowana w czasopiśmie o wysokim IF ( w tym wypadku SNIP) zostanie przeczytana lub zauważona przez najwybitniejszych uczonych na świecie w danej dziedzinie. Na przykład, „Teksty Drugie” posiadają zerowy SNIP. Oznacza to, że prawdopodobieństwo, iż  na przykład Umberto Eco lub Thuen van Dijk  przeczytają któryś z opublikowanych w tym czasopiśmie tekstów jest bliskie zera.  Filozoficzne czasopismo „Diametros” posiada SNIP o wartości 0.253. Oznacza to, że publikacja w „Foundations of Science” posiada 738% wyższą siłę ekspozycyjnego rażenia, niż w „Diametrosie”. Jedna publikacja w pierwszym z czasopism jest średnio warta tyle, co ponad siedem publikacji w drugim z wymienionych.

Powyższy ranking najbardziej wpływowych publikacji – według bazy Scopus -  wydziałów: Humanistycznego i Filologicznego US, pokazuje, że aż 66% (14 na 21) jest dziełem pracowników Instytutu Filozofii. Kolejne pozycje zajmują: Instytut Pedagogiki 14% (3 na 21), Instytut Filologii Słowiańskiej 5% (1 na 21), Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa 5% (1 na 21), Katedra Badań nad Konfliktami i pokojem 5% (1 na 21), Katedra Filologii Angielskiej 5% (1 na 21). Supremacja Instytutu Filozofii nad pozostałymi instytutami lub katedrami jest porażająca.

Ranking autorów obu wydziałów publikujących – według bazy Scopus - w czasopismach z „impast factor” (SNIP) powyżej 0.500 przedstawia się następująco:

     1.      Krysztofiak Wojciech, Instytut Filozofii (5)
     2.      Chrudzimski Arkadiusz, Instytut Filozofii (5)
     3.      Witek Maciej, Instytut Filozofii (2)
     4.      Czerepaniak-Walczak Maria, Instytut Pedagogiki (2)
     5.      Komorowska Ewa, Instytut Filologii Słowiańskiej (1)
     6.      Saja Krzysztof, Instytut Filozofii (1)
     7.      Szubka Tadeusz, Instytut Filozofii (1)   
     8.      Iwasiów Inga, Instytut polonistyki i Kulturoznawstwa (1)
     9.      Gibas-Krzak Danuta, Katedra Badań nad Konfliktami i Pokojem (1)
     10.  Jaworska-Biskup Katarzyna, Katedra Filologii Angielskiej (1)
     11.  Król Joanna, Instytut Pedagogiki (1) 

Aż 5 filozofów występuje pośród 11 szczecińskich humanistów publikujących we wpływowych (światowo) czasopismach bazy Scopus. Ten ranking pokazuje również supremację Instytutu Filozofii nad pozostałymi instytutami lub katedrami obu wydziałów: Humanistycznego oraz Filologicznego US. Warto dodać, że dwóch autorów: Krysztofiak i Chrudzimski  łącznie wypracowują 48% międzynarodowego – według bazy Scopus w czasopismach z IF (SNIP) powyżej 0.500 - dorobku obu wydziałów.

Humanistyka w Szczecinie według bazy Web of Knowledge
Baza Web of Knowledge nie jest identyczna z bazą Scopus, choć obie krzyżują się. Ranking pracowników naukowych wydziałów US (za okres ich pracy lub studiów w US): Humanistycznego oraz Filologicznego, prezentuje się – według bazy Web of Science, z uwzględnieniem szczecińskiej afiliacji -  następująco (w nawiasie podane są miejsca publikacji i ich  daty):
    
     1. Krysztofiak Wojciech, Instytut Filozofii,  9 („History and Philosophy of Logic” 2014, „Filozofia Nauki”  2013, „Axiomathes” 2012,  „Filozofia Nauki” 2012, „Semiotica” 2012,  „Filozofia Nauki” 2011, „Filozofia Nauki” 2010, „Synthese” 1995, „Husserl Studies” 1991)

      2.    Kuźma Erazm, Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa, 8 („Pamiętnik Literacki” 1991, 1989, 1988, 1987, 1986, 1986, 1985, 1985)

     3.   Piskorski Jan Maria, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych 5 („Ayer” 2011, „Merkur-Deutsche Zeitschrift fur Europaisches Denken” 2008, 2006, Acta Poloniae Historica” 1994, 1988)

     4.   Hackmann Joerg, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych, 5 („Jahrbucher fur Geschichte    Osteuropas” 2013, „Journal of Modern History” 2010, „Historische Zeitschrift” 2010, “Journal of Baltic   Studies” 2008, 2008)

     5.      Jaworski Sylwester, Katedra Filologii Angielskiej, 5 („Poznań Studies in Contemporary Linguistics” 2011, 2011, 2010, 2009, 2009)

       6.      Szubka Tadeusz, Instytut Filozofii  4 ( „Philosophia” 2012, „Semiotica” 2012, “Review of Metaphysics” 2009, “International Journal of Philosophical Studies” 2007)

       7.      Polcyn Karol,  Instytut Filozofii,  4 („Filozofia Nauki” 2013, („Filozofia Nauki” 2013, „Filozofia Nauki” 2012, „Filozofia Nauki” 2011, „Filozofia Nauki” 2011)

     8.      Brejdak Jaromir, Instytut Filozofii,  4 („Philosophiches Jahrbuch” 2014, („Philosophiches Jahrbuch” 2014,  „Philosophiches Jahrbuch” 2013,  („Philosophiches Jahrbuch” 2011,   „Philosophiches Jahrbuch” 1998)

      9.      Wójcicka Zofia, Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa, 4 („Pamiętnik Literacki” 2009, 1985, 1980, 1977)

       10.  Iwasiów Inga, Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa, 3 („Journal of Postcolonial Writing” 2012,                “Russian Literature” 2011, “Teksty Drugie” 2010)

        11.  Skwara Marta,  Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa, 3 („Pamiętnik Literacki” 2010, „Walt Whitman Quarterly Review” 2008, „Teksty Drugie” 2007)

        12.  Chrudzimski Arkadiusz, Instytut Filozofii, 3 („Semiotica” 2013,  „Russell – The Journal of the Bertrand     Russell Studies” 2007, “British Journal for the History of Philosophy” 2007)

         13.  Witek Maciej, Instytut Filozofii, 3 (“Argumentation” 2014, “Argumentation” 2014, „Filozofia Nauki”      2012)

        14.  Michałowski Piotr, Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa, 3 („Pamiętnik Literacki” 2011, 2009,               „Teksty Drugie” 2007)

      15.  Janikowski Wacław, Instytut Filozofii, 3 („Filozofia Nauki” 2013, „Filozofia Nauki” 2009, „Filozofia         Nauki” 2009)

     16.  Warzoszczak Piotr, Instytut Filozofii, 3 („Filozofia Nauki” 2012, „Filozofia Nauki” 2012, „Filozofia Nauki” 2009)

       17.  Madejski Jerzy, Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa, 3 („Pamiętnik Literacki” 2010, 1989, 1988)

      18.  Saja Krzysztof, Instytut Filozofii, 2 („The Philosophical Quarterly” 2014, “Agriculture and Human             Values” 2013)

      19.  Suchoples Jarosław, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych, 2 („American Historical Review”       2012, „Revolutionary Russia” 2012)

       20.  Helbig-Mischewski Brygida, Instytut Filologii Słowiańskiej, 2 („Teksty Drugie” 2010, 2009)

        21.  Gucma Milena, Instytut Pedagogiki, 2 („New Educational Review” 2008, 2008)

       22.  Lipczuk Rysszard, Instytut Filologii Germańskiej, 2 („International Journal of Lexicography” 2007,           referat konferencyjny 2006)

         23.  Komorowska Ewa, Instytut Filologii Słowiańskiej, 1 (“American Behavioral Scientist” 2001)

          24.  Żółkowska Teresa, Instytut Pedagogiki, 1 („International Journal of Developmental Disabilities” 2014)

        25.  Kaliszewska Karolina, Instytut Psychologii, 1 („International Journal of Developmental Disabilities”                2014)

         26.  Ziemińska Renata, Instytut Filozofii, 1 (“Filozofia Nauki” 2011)

         27.  Sendłak Maciej, Instytut Filozofii, 1 (“Filozofia Nauki” 2010)

         28.  Ziemiński Ireneusz, Instytut Filozofii, 1 (“Idealistic Studies” 2007)

         29.  Skrendo Andrzej, Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa, 1 („Teksty Drugie” 2010)

        30.  Czerepaniak-Walczak Maria,  Instytut Pedagogiki, 1 (New Educational Review” 2011)

        31.  Glapka Ewa,  Katedra Filologii Angielskiej, 1 („Poznań Studies in Contemporary Linguistics” 2012)

        32.  Król Joanna, Instytut Pedagogiki, 1 (New Educational Review” 2011)

        33.  Nowak-Lewandowska Renata, Instytut Socjologii, 1 („Osteuropa” 2006)

       34.  Świrko-Pilipczuk Janina, Instytut Pedagogiki, 1 (New Educational Review” 2009)

       35.  Zielińska Barbara, Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa, 1, („Renascence – Essays on Values in                Literature” 1995)

        36.  Zawadka Beata, Katedra Filologii Angielskiej, 1, (referat konferencyjny)

        37.  Kowalewski Maciej, Instytut Socjologii, 1 („Studia Socjologiczne” 2008)

        38.  Śnieżko Dariusz, Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa, 1 („Pamiętnik Literacki” 1990)

         39.  Schetz Adriana, Instytut Filozofii, 1, („Filozofia Nauki” 2014)

Wyszczególniony ranking obejmuje 99 pozycji publikacyjnych. Poszczególne instytuty posiadają następujący udział w produkcji naukowej obu wydziałów:

      1.      Instytut Filozofii 40% (40)
      2.      Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa 28% (27)
      3.      Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych 12% (12)
      4.      Katedra Filologii Angielskiej 7% (7)
      5.      Instytut Pedagogiki 5% (5)
      6.      Instytut Filologii Słowiańskiej 3% (3)
      7.      Instytut Socjologii 2% (2)
      8.      Instytut Filologii germańskiej 2% (2)
      9.      Instytut Psychologii 1% (1)

Dominacja Instytutu Filozofii jest oczywista. Warto dodać, że wśród naukowców, którzy przyczynili się do lepszego wyniku Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa, znajdują się zmarli naukowcy (prof. Kuźma i prof. Wójcicka). Wyższa pozycja Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych, w stosunku do miejsca w rankingu opartym na bazie Scopus, wynika z niedoszacowania czasopism historycznych w tej bazie. Z drugiej jednak strony, filozofowie tracą na tym, że czasopismo „Diametros” nie jest odnotowywane przez Web of Knowledge. W obu rankingach pierwszą pozycję zajmuje Wojciech Krysztofiak, co potwierdza jego supremację w pracy naukowej na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego.

Ranking autorów obu wydziałów publikujących – według bazy Web of Knowledge - w czasopismach z IF powyżej 0.500 przedstawia się następująco:

1.      Saja Krzysztof, Instytut Filozofii,  („Agriculture and Human Values” 2013), 1.87
2.      Suchoples  Jarosław, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych („American Historical Review” 2012), 1.59
3.      Komorowska Ewa, Instytut Filologii Słowiańskiej, (“American Behavioral Scientist” 2001), 1.27
4.   Lipczuk Rysszard, Instytut Filologii Germańskiej, („International Journal of Lexicography” 2007), 0.62
5.      Krysztofiak Wojciech, Instytut Filozofii, (“Synthese” 1995), 0.61
6.      Hackmann Joerg, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych,  ( „Journal of Modern History” 2010), 0.61
7.      Krysztofiak Wojciech, Instytut Filozofii, (“Axiomathes” 1995), 0.60
8.      Witek Maciej, Instytut Filozofii,  (“Argumentation” 2014), 0.54
9.      Witek Maciej, Instytut Filozofii,  (“Argumentation” 2014), 0.54
10.  Saja Krzysztof, Instytut Filozofii, („The Philosophical Quarterly” 2014), 0.54

Udział Instytutu Filozofii w najbardziej – według Web of Science – prestiżowej produkcji naukowej wydziałów: Humanistycznego i Filologicznego US, wynosi  60%. Supremacja tego instytutu w tej konkurencji jest oczywista.

Puenta
Pierwszy wniosek, jaki należy wyprowadzić z przedstawionych analiz jest nadzwyczaj prosty: szczecińska humanistyka stoi filozofią. Filozofowie wytwarzają około 50% cytowalnych światowo tekstów humanistycznych w Szczecinie. Zważywszy na fakt, iż Instytut Filozofii jest najmniejszym liczebnie instytutem wśród katedr i instytutów obu wydziałów: Humanistycznego oraz Filologicznego, jego pozycja naukowa jest bezdyskusyjna.

Drugi wniosek jest nadzwyczaj pesymistyczny: szczecińską humanistykę rozwija – według obu rankingów – kilka osób: Krysztofiak, Chrudzimski, Piskorski, Hackmann, Jaworski, Szubka, Saja, Suchoples, Iwasiów, Skrendo, Madejski, Skwara, Witek, Brejdak i Polcyn. Nie wszyscy wymienieni w równym stopniu. Bez wątpienia, zgodnie z obu rankingami  liderem jest Wojciech Krysztofiak z Instytutu Filozofii.
   
Morał
W 2013 roku Wojciech Krysztofiak został zdegradowany ze stanowiska profesora uniwersyteckiego przez obecne władze Wydziału Humanistycznego z powodów światopoglądowych. Obecnie na wniosek tych samych władz toczy się wobec Krysztofiaka sprawa dyscyplinarna, w której rzecznik dyscyplinarny domaga się pozbawienia go stanowiska kierownika Zakładu Filozofii Nauki. Zgodnie zaś z rankingami jest on najbardziej zasłużonym naukowcem (pod względem wysiłku publikacyjnego na światowym rynku naukowym) na Wydziale Humanistycznym dla US. Zarzuty dotyczą jego wypowiedzi na wykładzie, poprzez którą  Krysztofiak  miał nawoływać - według Rzecznika - do przemocy wobec kobiet zarówno w życiu publicznym jak i prywatnym.

Żadna z osób rządzących Wydziałem Humanistycznym nie występuje w zaprezentowanych rankingach. I jest to nadzwyczaj przykre. Zbliżają się  wybory dziekańskie i rektorskie w Uniwersytecie Szczecińskim. Warto więc podjąć dyskusję: kogo wybrać? Kwestia jest ważna nie tylko z punktu widzenia akademickiego, ale również społecznego. Kondycja naukowa uniwersytetu rzutuje bowiem na przygotowanie młodych ludzi do walki  o swoją pozycję na rynku pracy.   Im wyższy będzie poziom nauczania w US, który jest funkcją osiągnięć naukowych pracowników, tym mniej problemów ze znalezieniem dobrze płatnej pracy będą mieli absolwenci.

Przyszłe władze dziekańskie i rektorskie powinny się odznaczać odpowiednimi przymiotami: (i) osiągnięciami naukowymi na światowym poziomie; (ii) osiągnięciami naukowymi dla dobra Uniwersytetu Szczecińskiego; (iii) doświadczeniem w zakresie zarządzania zespołami ludzkimi; (iv) doświadczeniem w zakresie biznesu. Pierwsze dwa przymioty blokują  ewentualność szkód, jakie  władze mogą poczynić, nie posiadając wystarczającego rozumienia procesów i mechanizmów rynkowych rządzących wytwarzaniem produktu naukowego na poziomie światowym. Trzeci przymiot umożliwia dziekanowi, rektorowi, prodziekanom i prorektorom na podejmowanie niekonfliktowych i koncyliarnych zarządzeń. Ostatni przymiot  warunkuje kreację pomysłów wiązania edukacji akademickiej z kształceniem w zakresie biznesowym.

Z uwagi na wymienione warunki uważam, że najlepszymi kandydatami do władz dziekańskich Wydziału Humanistycznego są: Maciej Witek, Jan Maria Piskorski, Tadeusz Szubka, Arkadiusz Chrudzimski, Joerg Hackmann, Jarosław Suchoples, Maria Czerepaniak-Walczak.  Z pewnością Dziekanem powinien być przedstawiciel najsilniejszego naukowo instytutu na Wydziale, czyli – Instytutu Filozofii. Realizacja innej opcji będzie kolejnym skandalem. Instytut, który generuje 70% produkcji naukowej na światowym poziomie całego Wydziału Humanistycznego, powinien nim rządzić.

***
Przypisy:
    (1)   W rankingach zostały uwzględnione tylko te publikacje autorów, które są afiliowane przy Uniwersytecie Szczecińskim; w bazie Web of Knowledge około 30% tekstów humanistycznych jest afiliowanych przy Politechnice Szczecińskiej lub Zachodniopomorskim Uniwersytecie Szczecińskim (przy moich obliczeniach takie „zafałszowania afiliacyjne” zostały uwzględnione). W bazie Web of Knowledge istnieje funkcja korekty; autorzy swoich tekstów powinni przesłać odpowiednie sprostowania do Web of Knowledge; narzędzie jest łatwe w obsłudze. Z tego powodu US traci w rankingach kosztem ZUT i w związku z tym – na rekrutacji.
    (2)   Według bazy Web of Science, humanistą, który posiada największy dorobek naukowy, jest Tadeusz Szubka z Instytutu Filozofii. Ponad 50% jego dorobku pracuje jednak na jego wcześniejsze miejsce pracy. Podobna sytuacja dotyczy Arkadiusza Chrudzimskiego z Instytutu Filozofii.
    (3)   W obliczeniach zostały uwzględnione artykuły, a także recenzje i polemiki mające postać artykułów. Pominięto komunikaty oraz noty bibliograficzne.
   (4)   Autor tekstu zastrzega to, iż w rankingach mógł nie objąć wszystkich badaczy, których teksty humanistyczne zostały objęte w obu bazach z afiliacją US. W związku z tym autorzy, którzy nie zostali docenieni, proszeni są o zasygnalizowanie takiego faktu.
 ***
Wojciech Krysztofiak (autor prac naukowych w czasopismach Listy Filadelfijskiej: „Synthese”, „Husserl Studies”, „Axiomathes”, „Semiotica”, „Filozofia Nauki”, „History and Philosophy of Logic”, „Foundations  of Science”; uczestnik Seminarium filozoficznego w Paryżu, z okazji wstąpienia Polski do Unii Europejskiej; stypendysta: The Norwegian Research Council for Science and the Humanities, The Soros Foundation-Open Society Institute), od 2014 członek Honorary Associates Rationalist International.