Follow by Email

sobota, 16 kwietnia 2016

Szanowni Koledzy  Etycy Katoliccy

Jesteśmy naukowcami. Zwracam się do Was z projektem złożenia wniosku do Fundacji Templetona, dotyczącego kwestii empirycznej konfirmacji hipotezy mówiącej, że modlitwa ma wpływ na ludzkie nawrócenie. Nasza artystka Doda, Dorota Rabczewska, bez wątpienia zgrzeszyła; obraziła katolików (również śp. św. Jana Pawła II). Oczywiście, twierdzę, że zgrzeszyła z punktu widzenia aksjologii katolickiej.

Projekt naukowy do realizacji  którego Was Koledzy gorąco namawiam, dotyczy przeprowadzenia następującego eksperymentu:
Przekonajmy wszystkich proboszczów wszystkich parafii w Polsce do odprawienia mszy świętych w intencji czystości i cnotliwości naszej artystki Dody. Po przeprowadzeniu takiego eksperymentu wstawienniczego będziemy mogli rozstrzygnąć to, czy modlitwa wpłynęła na zmmianę postawy, w stosunku do religii, Doroty Rabczewskiej Dody. Jeśli Doda zmieni się, wówczas dokonamy weryfikacji hipotezy, iż modlitwa czyni cuda.

Jeśli oczekiwany wynik eksperymentu badawczego będzie pozytywny, wówczas taki fakt wskazywał będzie na to, że cuda, za wstawiennictwem modlitewnym do Boga,  zdarzają się. Eksperyment taki nie jest bezbożny, gdyż wiemy, iż Jezus Chrystus - cytuję za Nowym Testamentem - zaprzyjaźnił się z Marią Magdaleną, która była ladacznicą i która nawróciła się, stając się wspaniałą, cnotliwą kobietą.

Gdyby Doda po nawróceniu wstąpiła do zakonu, wówczas mielibyśmy świadectwo jej, w pewnym sensie, świętości. Można by wszcząć procedurę beatyfikacyjną względem Dody. W ten sposób stworzylibyśmy, dzięki naszemu eksperymentowi, finansowanemu z Fundacji Templetona, symbol dla przyszłych pokoleń - św. Dodę.

Wyobrażam sobie za 100 lat Polskę, Nasz Piękny Kraj, w którym w każdej szkole wisi obraz dwóch świętych postaci: św. Jana Pawła II -Uzdrowiciela i św. Dody-Nawróconej Grzesznicy.
Czyż nie warto zwrócić się do Fundacji Templetona o sfinansowanie tak wspaniałego, symbolicznego projektu naukowego? Proszę wyobraźcie sobie, naszą polską dwójcę świętych: św. Jana Pawła II-Uzdrowiciela i św. Dodę-Nawróconą Grzesznicę. Ten symbol mógłby nawet zostać za kilkaset lat, zinterpretowany przez hermeneutów biblijnych, jako pośrednia teofania Jezusa i Marii Magdaleny.
Z wyrazami szacunku

dr hab. prof. US Wojciech Krysztofiak (autor publikacji naukowych w prestiżowych czasopismach naukowych: Synthese, Axiomathes, Husserl Studies, Semiotica, Filozofia Nauki)
Zachęcam do lektury: http://etykapraktyczna.pl/wpis/2012/06/27/obrazy-i-znieslawienia