Follow by Email

niedziela, 25 września 2016

NOWOCZESNA.PL OPOZYCJĄ WOBEC PIS

Oto linki do tekstów na temat Nowoczesnej.pl Ryszarda Petruhttp://pl.blastingnews.com/polityka/2016/09/sondaze-cbos-i-ibris-nowoczesna-rosnie-jak-na-drozdzach-poparcie-dla-pis-kurczy-sie-001120295.html


W badaniu sierpniowym CBOS PiS uzyskał 41% poparcia przy 60% osób deklarujących udział w wyborach. Oznacza to, że w sierpniu na PiS zagłosowałoby 246 wyborców na każde 1000 obywateli. W sondażu wrześniowym chęć głosowania na PiS zadeklarowało 36% obywateli przy 66% osób deklarujących udział w wyborach. Oznacza to, że na każde 1000 dorosłych obywateli, 237 wyborców zaznaczyłoby PiSna kartach do głosowania. Analiza pokazuje, iż partia Kaczyńskiego straciła jedynie liche 3,8% swojego elektoratu.
W odniesieniu do Nowoczesnej, podobna analiza wskazuje na realny przełom w przestrzeni preferencji politycznych. W sierpniu na partię Ryszarda Petruzagłosowałoby 72 wyborców na każde 1000 obywateli, podczas gdy we wrześniu liczba ta wzrosła do wartości 106. Oznacza to, że pula osób popierających Nowoczesnąnapęczniała o 47%.
Fakt, iż homoseksualisci są dyskryminowani przez większość katolicką w naszym kraju nie usprawiedliwia jednak politycznego przyzwolenia na tak zwane parytety w przestrzeni publicznej z uwagi na orientację seksualną. Ich wprowadzenie byłoby właśnie społecznym faktem obnoszenia się z homoseksualizmem.
Wypowiedź Petru była taktyczna

Nowoczesna rośnie jak grzyby po deszczu. Ostatnie sondaże preferencji wyborczych wskazują na przełom w popieraniu partii Ryszarda Petru. Dlatego jego wypowiedź należy rozumieć jako odcięcie się od ultralewicowych środowisk, które zgodnie z ideologią postmodernizmu usiłują wyróżniać mniejszościowe style życia. Nowoczesnanie chce być postrzegana jako partia inkluzyjna, skoncentrowana na promocji mniejszości obyczajowych oraz religijnych. Wyraźne zdystansowanie się lideraNowoczesnej od lobby homoseksualnego ma na celu zasygnalizowanie wyborcom, że partia ta nie zamierza promować żadnego stylu życia, gdyż w jej programie figurujeliberalna zasada równości wszystkich obyczajowych modeli życia.