Follow by Email

wtorek, 21 października 2014

APEL PROFESORÓW DO WŁADZ PRZECIWKO KLERYKALIZACJI KRAJU„Apel 15 profesorów” jest pouczeniem dydaktycznym dla tych wszystkich, którzy upowszechniają i replikują serwilistyczne praktyki względem Kościoła katolickiego, doprowadzając tym samym do zjawiska polaryzacji społecznej osłabiającego spójność społeczeństwa i poziom zaufania w interakcjach międzyludzkich. Nie jest przypadkiem to, że „Apel 15 profesorów” został opublikowany przed wyborami samorządowymi. Ich polityczny wynik może jeszcze pogłębić procesy polaryzacji społecznej w naszym kraju. Fundamentaliści religijni mogą uzyskać skuteczny oręż dla  praktyk przymusu religijnego w postaci posiadania swoich fanatycznych przedstawicieli w instytucjach samorządowych naszego kraju.  Ruch Racjonalny jest partią w stanie tworzenia; z tej racji nie startuje w najbliższych wyborach samorządowych. Nie mniej jednak jest jedyną partią polityczną, która wyraziła publicznie i oficjalnie stanowisko solidaryzowania się z „Apelem 15 profesorów”. 


Z inspiracji prof. Łętowskiej, pierwszego Rzecznika Praw Obywatelskich w wolnej Polsce oraz prof. Woleńskiego, laureata tak zwanego Polskiego Nobla i najczęściej cytowanego współczesnego, polskiego filozofa, 15 profesorów sformułowało apel do władz w sprawie klerykalizacji kraju. Publiczność może solidaryzować się z tą odezwą w formie anonimowej na portalu „Gazety Wyborczej”  http://wyborcza.pl/0,141703.html oraz w sposób identyfikacyjny na portalu http://www.petycje.pl/10877. Ta druga forma solidaryzowania się z apelem profesorów ma charakter silniejszy od pierwszej w tym sensie, że adresatem odezwy jest premier rządu, Ewa Kopacz.

Dlaczego profesorowie nie zaadresowali petycji do premiera, prezydenta oraz posłów?
Z punktu widzenia Konstytucji RP, zwrot „władza” jest nieprecyzyjny. Władzą jest nie tylko premier czy prezydent, ale także sołtys, wójt, burmistrz, a nawet komisarz powiatowego posterunku policji są władzą. Apel został więc skierowany do „wszystkich, którzy rządzą jakimś kawałkiem Polski”. Profesorowie obarczają więc winą za praktyki klerykalizacji kraju wszystkich rządzących; nie tylko premierów, prezydentów, ale także komendantów policji, straży pożarnej czy dyrektorów szkół, którzy posiadają „władzę”. Taka charakterystyka adresata apelu presuponuje to,  że odezwa profesorów nie ma charakteru politycznego; za klerykalizację kraju nie są odpowiedzialne partie polityczne, ale władze państwowe, czyli establishment odpowiedzialny za zarządzanie przestrzenią publiczną we wszystkich płaszczyznach – od globalnej po lokalne (wojewódzkie, powiatowe, gminne czy nawet osiedlowe).

„Apel 15 profesorów” jest pouczeniem dydaktycznym dla tych wszystkich, którzy upowszechniają i replikują serwilistyczne praktyki względem Kościoła katolickiego, doprowadzając tym samym do zjawiska polaryzacji społecznej osłabiającego spójność społeczeństwa i poziom zaufania w interakcjach międzyludzkich.  Stany polaryzacji społecznej grożą wybuchem agresji ludzkiej z niespotykaną siłą po obu stronach barykady. Zgodnie z treścią dokumentu, czynnikiem  determinującym ten stan polaryzacji jest aktywność wielu przedstawicieli Kościoła. Czytamy w „Apelu”:

Spotykamy się także z działaniami przedstawicieli Kościoła o charakterze bliskim kolizji z prawem lub przekraczającym tę barierę w postaci wzywania do naruszania prawa, gróźb pod adresem osób rezygnujących z katechezy w szkole, zmuszania  uczniów do uczestniczenia w obrzędach religijnych, domagania się przez szkoły ujawniania przez rodziców lub uczniów swojego światopoglądu, obrażania ludzi niewierzących w publicznych wypowiedziach duchownych czy nawet deprecjonowania najwyższych przedstawicieli władz państwowych.

Profesorowie podkreślają, że swojej wypowiedzi nie kierują do kapłanów, lecz właśnie do władz, gdyż to ich bezczynność wywołuje śmiałość hierarchów kościelnych w ich praktykach klerykalizacji kraju.
„Apel 15 profesorów” jest więc także wskazaniem publiczności na to, że  osoby obecnie piastujące stanowiska decyzyjne w instytucjach państwowych i samorządowych nie dorosły do pełnienia tych funkcji dla dobra publicznego. Dokument inspiruje więc obywateli do postawienia pytania: skoro dotychczasowe władze wszystkich szczebli zarządzania doprowadziły do tak niebezpiecznych zjawisk, jakimi są upowszechniające się praktyki przymusu religijnego w przestrzeni publicznej, to czy nie nadszedł czas ich globalnej wymiany?

Apel wsparciem dla Ruchu Racjonalnego
Nie jest przypadkiem to, że „Apel 15 profesorów” został opublikowany przed wyborami samorządowymi. Ich polityczny wynik może jeszcze pogłębić procesy polaryzacji społecznej w naszym kraju. Fundamentaliści religijni mogą uzyskać skuteczny oręż dla  praktyk przymusu religijnego w postaci posiadania swoich fanatycznych przedstawicieli w instytucjach samorządowych naszego kraju. http://blogi.newsweek.pl/Tekst/polityka-polska/686236,przed-wyborami-do-parlamentu-europejskiego-brunatna-fala-wznosi-sie-na-marginesie-wegierskich-wyborow.html Ostatnie wybory samorządowe na Węgrzech pokazały, że partie faszystowskie przestają funkcjonować jako polityczne skanseny, ale że stają się wiodącymi centrami podejmowania decyzji politycznych.

Profesorski apel przeciwko klerykalizacji można więc odczytać  jako radę na temat: na kogo głosować.   Ponieważ dotychczas rządzące partie polityczne (PO, PSL, SLD, PiS) nie zdały egzaminu, gdyż poprzez swój serwilizm względem Kościoła katolickiego, dopuściły do zjawiska polaryzacji społecznej, rada profesorów, na kogo głosować, jest oczywista: na oddolne, obywatelskie komitety wyborcze.

Ruch Racjonalny jest partią w stanie tworzenia; z tej racji nie startuje w najbliższych wyborach samorządowych. http://ruch.racjonalny.org.pl/deklaracja-warto%C5%9Bci Nie mniej jednak jest jedyną partią polityczną, która wyraziła publicznie i oficjalnie stanowisko solidaryzowania się z „Apelem 15 profesorów”.  http://ruch.racjonalny.org.pl/apel-naukowc%C3%B3w-w-sprawie-klerykalizacji-kraju W „Deklaracji wartości” RR, czytamy:

My, obywatele Rzeczpospolitej, zarówno wierzący w Boga, jak i nie podzielający tej wiary, stoimy w obliczu wielkiego zagrożenia cywilizacyjnego. Istnieje bowiem realne niebezpieczeństwo, iż w najbliższych wyborach parlamentarnych zwycięży partia, która usiłuje z naszego kraju uczynić państwo wyznaniowe. Realizując szaleńczy cel, jej ludzie będą antagonizować Polskę z sąsiadami, zalegalizują dyskryminację ze względów religijnych i będą dążyć do wyjścia Polski z Unii Europejskiej.

Z inicjatywy Ruchu Racjonalnego powstała „Deklaracja racjonalności” zaadresowana do polskich nauczycieli. http://racjonalista.tv/deklaracja-racjonalnosci/ Kilka lat wcześniej prof. Woleński, współinicjator obecnego apelu, był sygnatariuszem „Listu trzech profesorów”, który ostrzegał publiczność przed praktykami klerykalizacji kraju. http://blogi.newsweek.pl/Tekst/polityka-polska/633593,list-profesorow.html Dlatego też „Apel 15 profesorów” stanowi ważną kontynuację „Listu” z 2012 roku, wzywając obywateli do „przebudzenia” i wspierania tych formacji politycznych, które dążą do tworzenia społeczeństwa otwartego w naszym kraju.

Ruch Racjonalny ma być tą formacją, której zadaniem będzie jednoczenie tych inicjatyw, które kultywują wolnościowe i racjonalistyczne wartości kultury europejskiej.  Dlatego też z inicjatywy Ruchu Racjonalnego „Apel 15 profesorów” został skierowany do premiera rządu, lidera Platformy Obywatelskiej, Ewy Kopacz. Ostrzegamy partię rządzącą, za pośrednictwem „Apelu”, że jej obecne działania polityczne manifestują nadzwyczaj groźną niedojrzałość polityczną torującą drogę do władzy „brunatnym siłom” w Polsce. Bezczynność, głupota marketingowa władz determinuje nas do działań, których celem jest zastąpienie Platformy Obywatelskiej na politycznej scenie naszego kraju. Chcemy bowiem ratować Polskę przed nieodpowiedzialnością, niedojrzałością, nierozumnością i nieudolnością obecnych władz.
***
Wojciech Krysztofiak (autor prac naukowych w czasopismach Listy Filadelfijskiej: „Synthese”, „Husserl Studies”, „Axiomathes”, „Semiotica”, „Filozofia Nauki”, „History and Philosophy of Logic”, „Foundations  of Science”; uczestnik Seminarium filozoficznego w Paryżu, z okazji wstąpienia Polski do Unii Europejskiej; stypendysta: The Norwegian Research Council for Science and the Humanities, The Soros Foundation-Open Society Institute), od 2014 członek Honorary Associates Rationalist International.