Follow by Email

czwartek, 29 stycznia 2015

RASISTA BOGUSŁAW PAŹ Z WROCŁAWIA NIC NIE ZNACZY W FILOZOFII POLSKIEJ. ZAPROTESTUJMY !!!
Bogusław Paź  prowadzi  od dłuższego czasu  ohydną, anty-ukraińską kampanię w publikatorach. Tym samym wspiera rosyjski reżim Putina, próbując w naszym kraju wzniecić anty-ukraińskie uprzedzenia. Działa przeciwko interesowi naszego państwa. W pewnym sensie można próbować postawić mu zarzut działalności  na rzecz rosyjskich służb specjalnych. Nie jest wykluczone, że jest finansowany przez FSB. Współpracuje z organizacją reprezentującą rosyjskie interesy, Obozem Wielkiej Polski. Dotychczas  wrocławskie środowisko filozoficzne nie odcięło się publicznie od wypowiedzi swojego kolegi, rasisty-filozofa. Dlaczego prof. Chmielewski publicznie nie odciął się na swojej stronie na Facebooku od haniebnych wypowiedzi Pazia?  Osiągnięcia filozoficzne Bogusława Pazia są marne i mierne. Podczas swojej ponad piętnastoletniej kariery akademickiej opublikował tylko dwa artykuły w poważnym czasopiśmie filozoficznym. Paź nie opublikował ani jednego tekstu w czasopismach międzynarodowych ani w krajowych objętych listą Web of Science Core Collection (tzw. szeroka Lista Filadelfijska). Trudno więc wyrokować, czy jego analizy filozoficzne są coś warte, skoro nie zostały zweryfikowane nawet na ogólnopolskim rynku filozoficznym, nie mówiąc o rynku międzynarodowym. Jego dorobek naukowy raczej nie uzasadnia jego profesury. Bogusław Paź jest również postrzegany publicznie jako aktywista promujący katolicką naukę społeczną. Czynnie działa w prokatolickich organizacjach.   Potępienie jego wypowiedzi przez biskupów będzie stanowiło test na to, czy Kościół wspiera polską rację stanu, czy też bliższy tej organizacji jest Putin reprezentujący wielkoruski szowinizm. Polskie środowisko filozoficzne powinno odciąć się od działalności Bogusława Pazia, wyrazić swoje ubolewanie z tego tytułu oraz przeprosić przynajmniej ukraińskich filozofów. 

Media donoszą, że rektor Uniwersytetu Wrocławskiego złożył zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Bogusława Pazia, profesora z Instytutu Filozofii wrocławskiej uczelni. Paź napisał na Facebooku: Banderowskie ścierwa dostają  łomot aż miło.

Paź jest rasistą

Bogusław Paź  prowadzi  od dłuższego czasu  ohydną, anty-ukraińską kampanię w publikatorach. Tym samym wspiera rosyjski reżim Putina, próbując w naszym kraju wzniecić anty-ukraińskie uprzedzenia. Działa przeciwko interesowi naszego państwa. W pewnym sensie można próbować postawić mu zarzut działalności  na rzecz rosyjskich służb specjalnych. Nie jest wykluczone, że jest finansowany przez FSB. Współpracuje z organizacją reprezentującą rosyjskie interesy, Obozem Wielkiej Polski. http://www.owp.org.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=792&Itemid=1

Bogusław Paź jest również rasistą. Znane są  wypadki znęcania się tego profesora nad studentkami filozofii, które wykładowca widywał rozmawiającymi ze studentami o odmiennym kolorze skóry. W jednym wypadku doprowadził studentkę do rezygnacji ze studiów. Przez cały rok miała z zajęć u  niego oceny bardzo dobre. Niestety po tym, jak   rasista-filozof  zauważył ją  spacerującą  z czarnoskórym studentem przed budynkiem Instytutu Filozofii, rozpoczęło się jej szykanowanie. Domagał się od niej przeczytania kilkunastu książek w celu uzyskania zaliczenia. Studentka rozstała się z wrocławska uczelnią. Rozpoczęła studia filozoficzne w Szczecinie; dzisiaj jest już doktorantką i autorką kilku artykułów naukowych w czasopismach filozoficznych.  

Środowisko wrocławskich filozofów milczy

Dotychczas  wrocławskie środowisko filozoficzne nie odcięło się publicznie od wypowiedzi swojego kolegi, rasisty-filozofa. Wiele lat temu  jeden z absolwentów studiów doktoranckich Instytutu Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego aplikował o pracę w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Szczecińskiego. Podczas głosowania nad jego aplikacją, na posiedzeniu Rady Naukowej, zakwestionowałem wartość merytoryczną doktoratu. Po tygodniu otrzymałem list od ówczesnego dyrektora, że Instytut Filozofii UWr zamierza wystąpić na drogę sądową, zarzucając mi działanie  na jego szkodę. Okazało się, że była to tylko próba odreagowania niepowodzenia jednego z absolwentów wrocławskiej uczelni.

Niestety, wówczas Instytut Filozofii UWr próbował niesłusznie bronić swojego, dobrego imienia. Dzisiaj kiedy Bogusław Paź szarga dobre imię wrocławskich filozofów, „słyszymy z ich strony wyłącznie milczenie”. Dlaczego prof. Chmielewski publicznie nie odciął się na swojej stronie na Facebooku od haniebnych wypowiedzi Pazia?  Jestem zbulwersowany tym faktem. Chmielewski upublicznia sukces Syrizy (słusznie), jednocześnie nabierając wody w usta w  odniesieniu do skandalicznych, nazistowskich wypowiedzi swojego kolegi.   Jestem tym bardziej zdegustowany postawą Chmielewskiego, że to on jest w naszym kraju uznawany za znawcę filozofii Karla Poppera – liberała, twórcy koncepcji społeczeństwa otwartego. Przyzwalanie milczeniem na upowszechnianie nazizmu nie świadczy o otwartości. Można mieć jednak nadzieję, że po opublikowaniu niniejszego felietonu prof. Chmielewski ośmieli swoich kolegów do  wyrażenia w sprawie Pazia stosownego stanowiska wrocławskich filozofów.

Paź jest marnym filozofem

Osiągnięcia filozoficzne Bogusława Pazia są marne i mierne. Podczas swojej ponad piętnastoletniej kariery akademickiej opublikował tylko dwa artykuły w poważnym czasopiśmie filozoficznym, mianowicie w Przeglądzie Filozoficznym, redagowanym przez filozofów z Uniwersytetu Warszawskiego. Większość jego artykułów filozoficznych jest publikowana w czasopismach lokalnych: Filo-Sofija (Bydgoszcz), Studia Philosophica Wratislaviensia (Wrocław), Idea (Białystok). Paź nie opublikował ani jednego tekstu w czasopismach międzynarodowych ani  krajowych objętych lista Web of Science Core Collection (tzw. szeroka Lista Filadelfijska). Trudno więc wyrokować, czy jego analizy filozoficzne są coś warte, skoro nie zostały zweryfikowane nawet na ogólnopolskim rynku filozoficznym, nie mówiąc o rynku międzynarodowym. Jego dorobek naukowy raczej nie uzasadnia jego profesury.

Puenta

Polskie środowisko filozoficzne powinno odciąć się od działalności Bogusława Pazia, wyrazić swoje ubolewanie z tego tytułu oraz przeprosić przynajmniej ukraińskich filozofów.  Mam nadzieję, że taki protest zorganizują studenci filozofii w całej Polsce. Adresatem tego protestu powinien być rektor Uniwersytetu Wrocławskiego.

Bogusław Paź jest również postrzegany publicznie jako aktywista promujący katolicką naukę społeczną. Czynnie działa w prokatolickich organizacjach.   Potępienie jego wypowiedzi przez biskupów będzie stanowiło test na to, czy Kościół wspiera polską rację stanu, czy też bliższy tej organizacji jest Putin reprezentujący wielkoruski szowinizm.


Informacja (uściślenie)

Prof. Adam Chmielewski  zabrał publicznie głos kilka tygodni temu w sprawie działalności politycznej Bogusława Pazia. Ocenił ją negatywnie, choć - jak zauważa - wypowiedzi B. Pazia nie nosiły wówczas znamion nawoływania do nienawiści. Prof. Adam Chmielewski  zamierza w najblizszym czasie zająć w sprawie jednoznaczne stanowisko ( w chwili obecnej nie pozwalają mu na to smutne obowiązki rodzinne).


Prof. Adam Chmielewski w sierpniu 2013 roku opublikował na portalu OpenDemocracy tekst na temat narastającego zjawiska ksenofobii w naszym kraju. https://www.opendemocracy.net/can-europe-make-it/adam-j-chmielewski/academies-of-hatred  Nalegamy, aby prof. Chmielewski uaktywnił się politycznie również w rodzimej przestrzeni dyskursu publicznego - nie tylko na jego akademickim obszarze, lecz również na tym - masowym, otwartym dla szerokiej publiczności.  

 ***
Wojciech Krysztofiak (autor prac naukowych w czasopismach Listy Filadelfijskiej: „Synthese”, „Husserl Studies”, „Axiomathes”, „Semiotica”, „Filozofia Nauki”, „History and Philosophy of Logic”, „Foundations  of Science”; uczestnik Seminarium filozoficznego w Paryżu, z okazji wstąpienia Polski do Unii Europejskiej; stypendysta: The Norwegian Research Council for Science and the Humanities, The Soros Foundation-Open Society Institute), od 2014 członek Honorary Associates Rationalist International.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz