Follow by Email

piątek, 23 stycznia 2015

SZKOŁA PODSTAWOWA W WICINIE: KSIĄDZ NA LEKCJACH KAZAŁ DZIECIOM SSAĆ Z ROZPORKA BUTELKĘ
Wydarzenie pedofilskie, jakie miało miejsce w lubuskiej wsi z udziałem kapłana, może mieć charakter prowokacji politycznej. Prokuratura powinna przyjrzeć się temu faktowi w sposób nadzwyczaj drobiazgowy. Być może, ksiądz celowo wygenerował eksces, aby stworzyć powód do zamknięcia szkoły. Dziwne, że po takim wydarzeniu nadal naucza.  W polskim systemie edukacji dzieje się niedobrze. Wiciński przypadek pokazuje,  że z systemu edukacji katecheza powinna być wyeliminowana. Nadto, pokazuje również to, że rady gminne ani powiatowe nie powinny mieć kompetencji zarządzania  szkołami. Politycy w imię partykularnych interesów „ziomali” szkodzą edukacji. Zwykle członkami rad samorządowych są osoby bez jakichkolwiek kompetencji – przysłowiowe „buraki”. System jednak pozwala na to, aby „buraki” oceniali nauczycieli.  Wystarczy, że bezduszne cyfry i matematyczne wykresy obiektywnie oceniają pracę dydaktyczną nauczycieli. Nie mieszajmy edukacji z religią i polityką.Media donoszą o skandalicznym, pedofilskim zachowaniu księdza katechety na lekcji religii w miejscowości Wicina w powiecie  żarskim. Według doniesień ‘Gazety Wyborczej”, kapłan włożył sobie do majtek butelkę i wykrzyknął do dziecka: No, pokaż, jak ciągniesz !!!

Szkoła w Wicinie w tarapatach

Radni w Gminie Jasień  przegłosowali kilka tygodni temu uchwałę  intencyjną w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Wicinie. Do szkoły uczęszcza około 100 dzieci. Oznacza to, że na każdą klasę przypada około 15 uczniów. Bez wątpienia, nie jest to liczba wysoka. Zasadniczo odbiega od średniej krajowej. Czy jest to wystarczający powód dla likwidacji wicińskiej podstawówki?

Szkoła pełni jednak obok funkcji edukacyjnej również zadania kulturotwórcze dla wszystkich mieszkańców Wiciny. Jej likwidacja spowoduje  ogromne  społeczne szkody uderzające w procesy integracji obywatelskiej mieszkańców tej lubuskiej wsi. Czy skandal z księdzem w szkole w Wicinie ma jakiś związek z planami likwidacji tej placówki oświatowej? Czy wydarzenie nie zostało sprefabrykowane celowo dla  przeprowadzenia procesu likwidacyjnego szkoły?

Wyniki szkoły w Wicinie

W Gminie Jasień znajdują się trzy szkoły podstawowe  w miejscowościach: Golin, Jasień i Wicina. Jasieńska szkoła jest największą z trzech wymienionych szkół. W ostatnich trzech latach szkoły w Gminie Jasień osiągnęły następujące, wystandaryzowane w odniesieniu do średniej krajowej,  wyniki na sprawdzianie szóstoklasisty:

W 2012 roku: 1. Szkoła w Jasieniu 95%; 2. Szkoła w Wicinie 87%; 3. Szkoła w Golinie 86%  
W 2013 roku: 1. Szkoła w Wicinie 115%; 2.Szkoła w Jasieniu 99%; 3. Szkoła w Golinie 80%
W 2014 roku: 1. Szkoła w Jasieniu 105%; 2. Szkoła w Wicinie 91%; 3. Szkoła w Golinie 78%

Średni wynik za ostatnie trzy lata dla wymienionych szkół przebiega następujące wartości: 1. Szkoła w Jasieniu 100%; 2. Szkoła w Wicinie 98%; 3. Szkoła w Golinie 81%.

Wyniki pokazują, że szkoła, w której doszło do pedofilskiego zdarzenia ze strony księdza-katechety, posiada potencjał rozwojowy. W 2013 roku uzyskała nadzwyczaj wysoki wynik na sprawdzianie szóstoklasisty. Oznacza to, że nauczyciele są w stanie w tej szkole nauczać dzieci na najwyższym poziomie. Dla porównania, szkoła w Jasieniu w ostatnich trzech latach nawet nie przybliżyła się do takiego wyniku.
Gdyby porównać poziom nauczania w wymienionych szkołach z poziomem nauczania w szkołach szczecińskich, http://krysztofiak-wojciech.blogspot.com/2015/01/ktora-szkoe-podstawowa-wybrac-w.html, Szkoła w Jasieniu zajęłaby 37 pozycję, Szkoła w Wicinie – 41 pozycję, zaś Szkoła w Golinie – 54 pozycję. W Szczecinie funkcjonuje 58 szkół podstawowych.

Z pewnością Szkoła w Golinie, z uwagi na bardzo słabe wyniki nauczania i brak postępu (z roku na rok uczniowie w tej szkole osiągają coraz gorsze wyniki na sprawdzianie szóstoklasisty), powinna zostać zlikwidowana lub jej kadra nauczycielska całkowicie wymieniona. Ponieważ Szkoła w Wicinie posiada potencjał, nauczycielom w tej szkole Rada Gminna w Jasieniu powinna postawić ultimatum poprawienia poziomu nauczania tak, aby na sprawdzianie  w 2015 roku szkoła osiągnęła wynik co najmniej 100% średniej krajowej. Wyniki tej szkoły nie uzasadniają w żaden sposób jej likwidacji. Wręcz odwrotnie wskazują na wysoki potencjał dydaktyczny nauczycieli.

Puenta

Najgorszym rozwiązaniem byłaby likwidacja szkoły w Wicinie i wysłanie dzieci do Szkoły w Golinie, która niestety - w świetle wyników - prezentuje poziom bardzo słaby. W tej perspektywie, wydarzenie pedofilskie, jakie miało miejsce w lubuskiej wsi z udziałem kapłana, może mieć charakter prowokacji politycznej. Prokuratura powinna przyjrzeć się temu faktowi w sposób nadzwyczaj drobiazgowy. Być może, ksiądz celowo wygenerował eksces, aby stworzyć powód do zamknięcia szkoły. Dziwne, że  po takim wydarzeniu nadal naucza.


W polskim systemie edukacji dzieje się niedobrze. Wiciński przypadek pokazuje,  że z systemu edukacji katecheza powinna być wyeliminowana. Nadto, pokazuje również to, że rady gminne ani powiatowe nie powinny mieć kompetencji zarządzania szkołami. Politycy w imię partykularnych interesów „ziomali” szkodzą edukacji. Zwykle członkami rad samorządowych są osoby bez jakichkolwiek kompetencji – przysłowiowe „buraki”. System jednak pozwala na to, aby „buraki” oceniali nauczycieli.  Wystarczy, że bezduszne cyfry i matematyczne wykresy obiektywnie oceniają pracę dydaktyczną nauczycieli. Nie mieszajmy edukacji z religią i polityką.
 ***
Wojciech Krysztofiak (autor prac naukowych w czasopismach Listy Filadelfijskiej: „Synthese”, „Husserl Studies”, „Axiomathes”, „Semiotica”, „Filozofia Nauki”, „History and Philosophy of Logic”, „Foundations  of Science”; uczestnik Seminarium filozoficznego w Paryżu, z okazji wstąpienia POLSKIhttp://cdncache-a.akamaihd.net/items/it/img/arrow-10x10.png do Unii Europejskiej; stypendysta: The Norwegian Research Council for Science and the Humanities, The Soros Foundation-Open Society Institute, od 2014 członek Honorary Associates Rationalist International).