Follow by Email

środa, 26 lipca 2017

PiS i PO PRĄ DO WALK ULICZNYCH – APEL DO PREZYDENTA DUDY O USTAWĘ POZWALAJĄCĄ NA WYBÓR CZŁONKÓW KRS W POWSZECHNYM GŁOSOWANIU

Po zawetowaniu przez prezydenta Andrzeja Dudę dwóch pisowskich ustaw: o KRS i o Sądzie Najwyższym, sytuacja polityczna w kraju rozwija się w kierunku eskalacji przemocy. Oliwy do ognia dolał Franz Timmermans, grożąc rządowi Szydło tzw. „opcją atomową”,  zabierającą Polsce prawo głosu w  strukturach instytucjonalnych Unii Europejskiej. 

Nożownik chciał zabić Borysa Budkę

W Opolu do biura poselskiego PO wtargnął mężczyzna z nożem, grożąc, że zabije Borysa Budkę. Napastnik został zatrzymany przez policję.  Niezależnie od tego, czy napaść była dziełem szaleńca czy też była inspirowana przez służby obcych wywiadów, fakt ten wskazuje na wysokie natężenie nastrojów politycznych w naszym kraju. Ich moc grozi niekontrolowanym wybuchem przemocy na ulicach polskich miast.

Takich sytuacji nie chcemy na ulicach polskich miast


Ostatnie sondaże preferencji wyborczych pokazują, że partii rządzącej nie ubyło zbyt wielu zwolenników, zaś opozycji nie przybyło obrońców. Obie strony konfliktu mają więc poczucie swojej siły. Napęd do walki PO czerpie z liczebności masowych protestów społecznych. Paliwem PiS są zaś sondaże. W tej sytuacji, gdy przeciwnicy „czują moc”, iskra może doprowadzić do pożaru.

Większość wyborców nie chce walk ulicznych – domaga się dobrych ustaw

Fakt protestów nie oznacza wcale tego, że obywatele popierają partie opozycyjne. Wyniki świeżych sondaży temu przeczą. Obywatele widzą, że celem obozu rządzącego jest „czyste i idealne” umocnienie swojej władzy, zaś celem opozycji jest „czyste i idealne” obalenie rządu wybranego w demokratycznych wyborach. Obywatele widzą, że działania wszystkich partii parlamentarnych nie są dyktowane interesem publicznym, lecz jedynie „walką o koryto”.Wojciech Krysztofiak zwrócił się do prezydenta Andrzeja Dudy z apelem o szybkie przedłożenie opinii publicznej podstawowych założeń nowego projektu ustawy o KRS. W swoim apelu zaproponował głowie państwa rozwiązanie prawne, respektujące Konstytucję i pozwalające uszanować dwie fundamentalne jej zasady:  (1) wyłącznie  naród (wyborcy, suweren, obywatele) sprawuje władzę bezpośrednio bądź przez swoich przedstawicieli; (2) sądy stanowią władzę odrębną i niezależną.

Propozycja Krysztofiaka zakłada wybór większości członków KRS  (w liczbie piętnastu zgodnie z Konstytucją) w wyborach powszechnych (tradycja wybierania sędziów przysięgłych oraz prokuratorów jest głęboko zakorzeniona w anglosaskiej kulturze prawnej) oraz nadanie tak skonstruowanej KRS prawa do inicjatywy ustawodawczej, umożliwiającej władzy sądowniczej wpływ na władzę ustawodawczą i wykonawczą zgodnie z konstytucyjną zasada równowagi w trójpodziale władzy. Przedstawiona prezydentowi Dudzie propozycja zawiera również opis modelu wyboru kandydatów na członków KRS w wyborach powszechnych. Zgodnie z tym modelem, kandydaci startujący w wyborach powszechnych na członków KRS musieliby zebrać 500 podpisów poparcia wśród nie tylko sędziów, ale dodatkowo jeszcze: adwokatów i prokuratorów.

Oto tekst dokumentu Krysztofiaka. Czytajcie !!!


Egzystencjalizm logiczny okladka.pdf - Dysk Google
Wojciech Krysztofiak pracuje w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Szczecińskiego. Jest autorem publikacji naukowych w takich renomowanych czasopismach, jak: Synthese, History and Philosophy of Logic, Semiotica, Foundations of Science, Husserl Studies, Axiomathes, Filozofia Nauki. Opublikował dwie książki: Problem opozycji realizmu i idealizmu epistemologicznego oraz Gramatyka dyskursu filozoficznego. Jego prace są cytowane i komentowane zarówno w krajowych jak i zagranicznych ośrodkach akademickich (w USA, Chinach, Indiach, Niemczech, Holandii, Portugalii, Brazylii i Peru). Wolne od pracy naukowej chwile Autor poświęca na pisanie tekstów blogerskich, komentujących z pozycji antyklerykalnego liberalizmu współczesną scenę polityczną w Polsce i w Europie. Jego akcje społeczne zostały odnotowane przez takie media, jak: Newsweek, Gazeta Wyborcza , Do Rzeczy a nawet Plotek.pl.  

Propozycje Krysztofiaka zostały przesłane liderom wszystkich partii parlamentarnych

Dokument prezentujący rozwiązanie obecnej nadzwyczaj napiętej sytuacji politycznej został przesłany wszystkim  klubom poselskim. Zaadresowany został personalnie na nazwiska takich polityków, jak: Jarosław Kaczyński (PiS), Ryszrd Petru (Nowoczesna), Grzegorz Schetyna (PO), Paweł Kukiz (Kukiz’15), Kornel Morawiecki (WiS), Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL), Jacek Protasiewicz (UED), Siarkowska Anna (Republikanie).


Jeśli politycy nie pochylą się nad przedstawionymi propozycjami, będzie oznaczało to, że motorem napędowym ich poczynań jest cel utrzymania lub zdobycia dostępu do „czystego, idealnego, platońskiego koryta”. W tej sytuacji wyborcom pozostanie jedynie możliwość zorganizowania własnej partii politycznej i w najbliższych wyborach zrzucenia wszystkich polityków obecnych opcji partyjnych ze sceny politycznej w naszym kraju. To będzie sygnał, że Kaczyński, Schetyna, Petru, Kukiz powinni zająć się ciężką pracą rolną podczas żniw i wykopków, a nie rządzić ludźmi. Żniwa i wykopki są najlepszym rodzajem terapii umysłowej dla osób opętanych „parciem na szkło”. 
Znalezione obrazy dla zapytania platon foto
Platon pokazujący "fucka" ludowi